Amarant

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen ze in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden.

Amarant is gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij hun leidraad.

Het werk van Amarant Groep

Naast zorg en behandeling in heel Noord-Brabant biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. Ze stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te groeien en krachtiger te worden. Dat doen ze met respect voor de behoeften, talenten en grenzen van hun cliënten.

Ze zijn flexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat vraagt. Medewerkers bieden ze een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. Ze nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij hen nooit op.

 

Locatie