Amarant

amarant_logo_200209.jpg
Van Limburg Stirumlaan 4F
5037 SK  Tilburg
0900-8066

pr@amarant.nl

Amarant

Amarant is er voor ύ! Amarant biedt zorg, ondersteuning en huisvesting aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Met dienstverlening die varieert van het begeleiden en behandelen van kinderen, ambulante dienstverlening in de wijken (zorg aan huis) wonen op beschutte locaties tot dagbesteding in de vorm van werken en vrijetijdsbesteding. De zorg- en dienstverlening van Amarant is in heel Brabant bereik- en beschikbaar. Elk district biedt dus het complete, diverse zorgpakket, toegesneden op de vraag van de cliënt.

Wonen

Amarant biedt veel woonmogelijkheden. Variërend van wonen op een beschut terrein voor mensen met ernstige beperkingen tot ondersteuning bij zelfstandig wonen in een woonwijk.

Dagbesteding

Amarant streeft naar volwaardige dagbesteding of werk voor al haar cliënten; voor hen die via Amarant huisvesting krijgen, maar ook voor cliënten die thuis of elders wonen. Cliënten die het aankunnen, werken in kleinschalige projecten of in het reguliere bedrijfsleven en worden begeleid door jobcoaches. Vrijetijdsbesteding vindt zoveel mogelijk plaats in de wijkcentra van de woonomgeving van de cliënt. Ruim 3500 medewerkers en 1000 vrijwilligers zetten zich in om mensen met een beperking zorg te bieden aan huis, dichtbij huis of in de wijk waar men woont.

Amarant, bijzonder, heel gewoon en dichtbij

Locatie