HRM101

hrm101
Talent Square 337
5038LX  Tilburg
013 – 536 25 16

info@hrm101.nl

HRM101

HRM101 BV is een in personele zaken gespecialiseerde partner voor het MKB. Wij ondersteunen en adviseren werkgevende ondernemers bij het in dienst hebben van personeel.

De aanpak is eenvoudig, maar effectief: bij een intake worden kansen en risico’s geïnventariseerd met betrekking tot het personeel dat u in dienst heeft. Voorts wordt bepaald wat kan of moet worden opgepakt: welke verbeterslagen kunnen worden doorgevoerd om kansen te benutten en risico’s te beheersen.

HRM101 zet vervolgens in overleg met u haar modules in om de kansen en risico’s aan te pakken. Van iedere module staat de (MKB vriendelijke) prijs van te voren vast. De inzet van iedere module is gebaseerd op onze vier pijlers.

Modules

HRM101 biedt enerzijds modules aan die er op gericht zijn om een bestaand personeelsprobleem meteen reactief op te lossen. Denk aan een ontslagcasus die moet worden opgepakt, een arbeidscontract dat moet worden opgesteld of een verzuimcasus die aandacht nodig heeft.

Het merendeel van de modules is er echter op gericht om pro-actief verbeteringen door te voeren om problemen tevoorkomen. Hierdoor worden personele risico’s beheerst, kan de effectiviteit van de werknemers worden vergroot en personele kosten onder controle worden gehouden. Hierdoor neemt de werknemerstevredenheid bovendien ook nog eens toe.

De aanpak is eenvoudig, maar effectief: bij een intake worden kansen en risico’s geïnventariseerd. Daarna wordt in overleg met u bepaald welke modules voor u het meest geschikt zijn om problemen reactief op te lossen of om verbeterslagen pro-actief door te voeren.

Locatie