Kompaan en de Bocht

5614_kompaan_logo_280510.jpg

Kompaan en de Bocht

Hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen met specifieke aandacht voor ontwikkelingsstoornissen, veiligheid, huiselijk geweld en seksespecifieke problematiek en voor de kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen.

De hulp bestaat uit een breed scala van zorg van preventieve en laagdrempelige voorzieningen tot en met acute crisisopvang en langdurige intensieve gezinsbehandeling. De hulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Voorbeelden van hulp: diagnostiek bij kinderen, volwassenen en gezinnen, behandeling van specifieke ontwikkelingsstoornissen bij kinderen (ADHD, PPDnos, hechtingsproblematiek), hulpverlening na kindermishandeling, hulpverlening na seksueel misbruik, omgangsbegeleiding, veilige opvang bij huiselijk geweld, begeleiding en behandeling van tienermoeders, opvang en behandeling van slachtoffers van jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld, complexe gezinsvraagstukken die te maken hebben met opvoedingscompetenties.

Ontdek de pleegouder in jezelf
Schuilt er een pleegouder in u? Misschien meer dan u denkt. Want pleegouder kunt u worden als u jong of oud bent, als koppel of single, als hetero of homo, als u veel of weinig geld te besteden hebt en voor langere tijd of een weekend per maand.

Op www.pleegzorg.nl vindt u uitgebreide informatie over pleegzorg. Ook staan er op de website verhalen van mensen die pleegouder zijn geworden. Zij vertellen hoe het is om voor een kind van een ander te zorgen, wat voor invloed heeft het op je leven, wat is er soms moeilijk en wat is er mooi?

Verder vindt u er een testje waarmee u kunt ontdekken of pleegouderschap bij u past.
Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen bijzonder maakt, is hun betrokkenheid en inzet om een kind verder op weg te helpen in het leven.

Zorgen voor het kind van een ander doe je om een kind te helpen. Maar ook een beetje voor jezelf. Pleegzorg brengt namelijk ook veel positieve dingen met zich mee. Er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten maar een pleegouder en zijn of haar eventuele kinderen staan er niet alleen voor. Zij worden ondersteund door een pleegzorgwerker en er worden regelmatig cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd.

Meer weten? www.pleegzorg.nl

WE CAN Young Tilburg 

WE CAN Young Tilburg is onderdeel van de landelijke WE CAN Young campagne met een duidelijk doel: dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Waarom is dat nodig? Omdat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Als iemand meer macht heeft of sterker is en dit misbruikt, is dat een probleem.

Dit misbruiken van het verschil tussen mannen en vrouwen noemen wij genderongelijkheid. Het woord bestaat uit GENDER en ONGELIJKHEID. Gender zegt iets over de sociale rol die mannen en vrouwen vervullen in de samenleving. Deze sociale rollen zijn wereldwijd verschillend. Ook in Nederland zijn deze verschillen aanwezig en zijn afhankelijk van cultuur, politiek en het land zelf. De rollen kunnen niet alleen verschillend zijn, maar de mate waarin de rollen verschillen varieert. Hoe wij als persoon deze rollen zien en invullen, is ons aangeleerd tijdens het socialisatieproces. Er wordt een beeld geschetst van hoe wij vinden dat mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Deze beelden worden stereotypen genoemd. Media houdt deze beelden in stand en versterkt ze. Dit stimuleert ons niet om als mannen en vrouwen gelijkwaardig(er) met elkaar om te gaan. De campagne wil jongeren stimuleren om over deze beelden na te denken en ze niet voor lief te nemen.

Elke gemeente waarin de WE CAN Young campagne actief is, legt zijn eigen accenten. Zo richten wij ons als WE CAN Young Tilburg naast de centrale thema’s ook op tienerouderschap, eergerelateerd geweld, dating violence en loverboys. Hoe we dit doen? Op zoveel mogelijk verschillende manieren. We geven heel veel lessen en workshops op middelbare scholen, organiseren regelmatig changemakerevents en verzinnen ludieke acties om de campagne een gezicht te geven in Tilburg.

Wil je meer te weten komen over ons?

Bekijk dan ook eens onze website www.wecanyoung.nl/tilburg of volg ons op
Facebook, Twitter of youtube

Locatie