Ronde Tafelhuis

het ronde tafelhuis

Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis is een centrum voor religie en cultuur in Tilburg-Noord. Het stelt zich ten doel om mensen die leven in de uiterst multiculturele omgeving van de wijk, met elkaar in verbinding te brengen. Actuele thema’s rond religie en samenleving, vluchtelingenvraagstukken, mensenrechten en kunst en cultuur komen aan bod.

Het Ronde Tafelhuis biedt huisvesting aan twaalf religieuze en culturele groeperingen die voor eigen vieringen en activiteiten samenkomen. Weten van grote armoede en laaggeletterdheid in de wijk, maken onze vrijwilligers ook het VerWijsspreekuur mogelijk. Hier kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld geldzorgen, uitkeringen, (geestelijke) gezondheid en meer. Ook verzorgen meer dan 20 docenten lessen Nederlands en voeren we wekelijkse groepsgesprekken met mensen uit de hele wereld. Daarnaast is een groep WijkWijzers actief die nieuwkomers verwelkomt in onze mooie stad.

Ook organiseert het Ronde Tafelhuis verschillende evenementen. Zo kunt u iedere maand bij ons terecht voor Filmavonden, Diners, Muziekavonden, Lezingen en andere bijzondere activiteiten.

Een nieuw project is onze Wereldkeuken. Hier geven wij ruimte aan mannen en vrouwen uit onze wijk om hun talenten in en rond de keuken verder te ontwikkelen. Zij verzorgen heerlijke en authentieke gerechten waar bezoekers voor een lage prijs van kunnen genieten.
Naast dit alles functioneert het Ronde Tafelhuis als kenniscentrum voor religie en zingeving. Werkend vanuit de presentie benadering waarin begrippen als leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling centraal staan om mensen in al hun kracht en kwetsbaarheid een plek te geven.

Het Ronde Tafelhuis werkt graag samen met organisaties in onze wijk. Vanzelfsprekend speelt onze huisgenoot in het VerHalenHuis, de Bibliotheek Wagnerplein daarin een belangrijke rol. Maar ook Contour de Twern, Wijkorganisaties, Woningbouwverenigingen, de Toegang, Vluchtelingenwerk en anderen zijn partners van betekenis om ons werk inhoud en vorm te geven.

Locatie