Stichting Achter de Regenboog Regio Zuid

Graaf Engelbertstraat 16
5046LW  Tilburg
013-5432352

htonglet@home.nl

Stichting Achter de Regenboog Regio Zuid

7000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar krijgen jaarlijks te maken met een sterfgeval in hun gezin.

Missie
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

De stichting verleent en initieert daarbij diverse diensten en activiteiten die het verwerken van het verlies stimuleren en wil zowel direct betrokkenen als het brede publiek bewust te maken van:

•De implicaties van persoonlijk verlies in de kindertijd.
•Sterven en dood als natuurlijk en behorend bij het leven.
•De wijze waarop kinderen en jongeren verlies en veranderingen in hun leven waarnemen en ervaren.
•De kracht en het talent dat bij kinderen en jongeren aanwezig is om met verandering en verlies om te kunnen gaan.

Uitgangspunten
Het werk van Stichting Achter de Regenboog gaat uit van een brede visie op mens en samenleving. Deze kan in onderstaande uitgangspunten worden samengevat:

•Het sterven en de dood maken deel uit van het leven. Rouw vloeit op natuurlijke wijze voort uit de band met de overledene en is een normaal verschijnsel. Het is voor een gezonde ontwikkeling belangrijk om de gevoelens van dit verlies te herkennen en hieraan uitdrukking te geven.
•Elk mens bezit het vermogen boven zichzelf uit te stijgen en de kracht te vinden een verlieservaring te verwerken. De stichting probeert aan te sluiten bij de eigen kracht van het kind om het rouwproces door te gaan.
•Kinderen rouwen net zoals volwassenen. Zij uiten hun gevoelens overeenkomstig hun leeftijd en ontwikkeling.
•De kracht van de methodiek van Stichting Achter de Regenboog is dat zij aansluit bij de individuele leefwereld van het kind of de jongere.
•Kinderen en jongeren kunnen niet los worden gezien van de leefomgeving zoals de ouder(s), broertjes en zusjes en de school.
•Iedereen die een beroep doet op de stichting wordt in zijn of haar eigenheid ten volle gerespecteerd. Stichting Achter de Regenboog maakt geen onderscheid naar levensbeschouwing, religie en culturele achtergrond van kinderen of hun omgeving.

Locatie