Nieuws

betaalbaar wonen
Let op! Dit artikel is al 1683 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Bestuur WonenBreburg compleet: Focus op betaalbaarheid en dienstverlening

Per 1 augustus treedt  ir. Hans Pars aan als directeur- bestuurder van WonenBreburg, tevens voorzitter van het bestuur. Hans Pars vormt samen met Leo Schuld en Aline Zwierstra een collegiaal bestuur. De portefeuilleverdeling wordt nog in overleg bepaald. De drie directeur-bestuurders zijn samen verantwoordelijk èn aanspreekbaar voor het totale beleid van WonenBreburg.

Hans Pars is sinds 2013 aan de adviesgroep Woningcorporaties van Twynstra Gudde verbonden, met als focus strategische en organisatorische vraagstukken bij corporaties. Daarvoor heeft hij bestuurlijke functies vervuld bij verschillende vastgoedbedrijven. Als nevenfunctie was hij tot voor kort lid van de RvC van Bo-Ex in Utrecht en (tot 1 augustus a.s.) lid van de raad van commissarissen van Vesteda in Amsterdam.

Hans Pars wil zijn kennis maximaal inzetten op het betaalbaar houden van de woningen en het verder verbeteren van de dienstverlening van WonenBreburg door effectieve en efficiënte processen na te streven.

Focus op betaalbaarheid en dienstverlening
De focus van WonenBreburg ligt op betaalbaarheid én excellente dienstverlening. Op het gebied van betaalbaarheid is vorig jaar al een flinke slag gemaakt. Samen met onze huurders sloot WonenBreburg het Akkoord Betaalbaarheid, waarmee voor 9000 huurders is geregeld dat ze dit jaar maar 1% huurverhoging krijgen. Om dit mogelijk te maken heeft WonenBreburg flink op de eigen organisatie bezuinigd en gezorgd dat nadruk ligt op efficiency en effectiviteit. Bij het streven naar excellente dienstverlening leggen we de focus op wat onze huurders willen. Vanuit onze betrokkenheid en vakmanschap zullen wij daarop inspelen.

Reageer op dit bericht