Nieuws

BSO kinderen
Let op! Dit artikel is al 896 dagen oud en wellicht niet meer relevant

BSO kinderen nemen de regie over op stakingsdag

Op vrijdag 13 april is de stakingsdag van scholen in het primair onderwijs in Brabant en nemen BSO kinderen de regie over. Zo’n tien kinderopvanglocaties in Tilburg hebben sympathie voor de staking maar willen ouders die echt een opvangprobleem hebben ontzorgen. Ze openen de deuren niet alleen voor eigen ouders maar ook voor ouders die normaal niet naar de BSO komen. Hoofddoel? Kinderen in de regierol zetten en ze een superleuke én leerzame dag bezorgen. 

BSO kinderen

Barbara de Beer is directeur van twee BSO’s in de Reeshof (bij de Basisscholen Meander en Boemerang) die meedoen aan dit initiatief. “Klinkt flauw misschien maar eigenlijk hebben kinderen bij ons elke dag de regie. We sluiten met onze aanpak aan op wat ze bezighoudt. Deze dag is wel extra speciaal omdat ze normaal eigenlijk op school zouden zijn. Nu komen ze toch naar school maar voor een ander soort dag. Vandaag mogen ze het programma helemaal zelf bepalen. Maar: wel met een doel. Het is niet alleen maar ‘lekker spelen’; we proberen ze daarnaast iets te leren.“

Proces belangrijker dan het eindresultaat

Ikina Verlaat – pedagogisch medewerker BSO Meander: “Het proces is daarbij belangrijker dan het eindresultaat. Voorbeeld: een aantal jongens willen timmeren en bedenken zelf wat ze gaan maken. Daar zijn ze vrij in, wij zorgen voor de materialen die ze zeggen nodig te hebben. Wij
ondersteunen ze waar nodig, maar het is en blijft HUN project. Ze regelen daarin alles zelf.

We gebruiken veel kosteloos materiaal dat de kinderen ook weer zelf bij elkaar zoeken. Ze hebben als echte werkmannen,  ook zélf gezorgd voor hun veiligheid: handschoenen, helm en een bril. Ook op de stakingsdag hebben de kinderen een timmeractiviteit bedacht. Dan willen ze een soort van boot van hout op wielen maken zodat ze dit tijdens het buitenspelen in de toekomst ook echt kunnen gebruiken.”

Tien deelnemende locaties

Verspreid over de stad zijn er zo’n tien locaties die meedoen. Ouders kunnen voor meer informatie of aanmelden van hun kind terecht via de website.

Reageer op dit bericht