Nieuws

anderhalvemetersamenleving
Let op! Dit artikel is al 179 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Children for the Future roept kinderen op om mee te denken over de anderhalvemetersamenleving

Onlangs riep minister-president Mark Rutte de jeugd op om mee te praten over de nieuwe anderhalvemetersamenleving. “Jullie zijn namelijk de toekomst,” zei hij. Met het project Children for the Future wil de Bibliotheek LocHal hier gehoor aan geven.

Workshops en bijeenkomsten

In samenwerking met diverse lokale partners krijgen kinderen tijdens zes bijeenkomsten inzicht in de politieke, financiële en natuurlijk ook de sociaal maatschappelijke aspecten van onze samenleving.

Samen met het Zuidelijk Toneel onderzoeken ze wat de anderhalvemeter maatregel kan betekenen voor de Nederlandse cultuursector. De Rabobank leert de kinderen over de financiële verhoudingen op wereld en lokaal niveau: samen maken zij een miljoenennota. Hoe gaan we met elkaar om en wat zijn de nieuwe spelregels in onze samenleving? Deze vragen worden behandeld tijdens de workshop door ContourdeTwern. De kinderen worden door het DigiLab uitgedaagd om na te denken over hun privacy en hoe dat in verhouding staat tot collectieve veiligheid. Met Tilburg University Junior gaan de kinderen nadenken over het onderwijs van de toekomst.

Tot slot leren ze ook om deze kennis om te zetten in een voordracht voor het volk. Daarmee geven ze ook advies aan de minister-president. Deze ‘troonrede’ zal door de kinderen zelf worden voorgedragen op 11 oktober.

Aanmelden

Vanaf 6 september komen de kinderen zes zondagen tussen 10.30 – 12.30 uur samen om na te denken over de inrichting van anderhalvemetersamenleving. Waarna de plannen op 11 oktober worden gepresenteerd in de LocHal.

Het programma is geschikt voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar. Er kunnen maximaal tien kinderen deelnemen en de deelname is helemaal gratis. Aanmelden kan via: futurelab@bibliotheekmb.nl.