Nieuws

emantipatieprijs-2015
Let op! Dit artikel is al 1171 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Emancipatieprijs voor Andrea Ossenblok

Op internationale vrouwendag 8 maart 2015 ontving Andrea Ossenblok, manager bij Kompaan en De Bocht, de emancipatieprijs Tilburg voor haar inzet voor kwetsbare vrouwen en meisjes. 

De 3 genomineerden hebben zich volgens de jury jarenlang verdienstelijk gemaakt. Zij  leveren een zichtbare bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Tilburg. Zij doen dit door verschillende initiatieven die van betekenis zijn voor individuele levens, de maatschappelijke positie en beeldvorming van vrouwen. Hun bijdrage is vernieuwend en heeft aantoonbaar resultaat. Andrea Ossenblok, Hülya Cigdem en de Blauwe Maan inspireren en dragen bij aan de actualiteit met betrekking tot gender, diversiteit en emancipatiedoelstellingen in onze stad. Alle 3 genomineerden zijn gedreven, krachtige vrouwe. Zij maken op actuele en bijzondere wijze emancipatie zichtbaar en zetten resultaten op de Tilburgse kaart.

De Blauwe Maan, steunpunt voor slachtoffers van seksueel misbuik in de regio Tilburg bestaat dit jaar 25 jaar! Begonnen als vrijwilligersgroep vanuit het vrouwenhuis (VTSG) heeft zij zich ontwikkeld tot een kleinschalige professionele organisatie. De afgelopen jaren worden ook mannen bereikt. Dit lokale expertisecentrum is landelijk redelijk uniek wat betreft de drempelloze (gratis)hulpverlening na seksueel geweld. De Blauwe Maan biedt sekse-specifieke hulpverlening in de vorm van individuele begeleiding, lotgenotengroepen m/v, telefonische hulplijn, documentatiecentrum en diverse preventieprojecten. Zo verzorgd deze organisatie voorlichting op middelbare scholen over liefde en seks tijdens Valentijnsdag. De Blauwe Maan vraagt voordurend aandacht voor gender gerelateerde machtspatronen en het individuele recht van iedereen op seksuele zelfbeschikking. Hiermee draagt de Blauwe Maan bij aan maatschappelijke verhoudingen die seksueel misbruik voorkomen. Ook heeft de organisatie een belangrijke bijdrage in beleidsontwikkeling zoals bij de ontwikkeling van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Tilburg. De Blauwe Maan is actief in diverse stedelijke samenwerkingsverbanden zoals in het scenarioteam van ‘Veilig Thuis’ (voorheen het Zorg-en veiligheidshuis). In het bijzonder waardeert de jury dat gewerkt wordt vanuit een  team dat bestaat uit een mix van deskundige professionals en ervaringsdeskundigen. Ook door clienten wordt deze kwaliteit hoog gewaardeerd; zij voelen zich gehoord, erkend en geholpen door de hulverlening van de Blauwe Maan.

Hülya Cigdem is schrijfster van de boeken ‘de Importbruid’ en ‘de val van Mehmet’. In haar eerste boek, de importbruid, beschrijft ze het verhaal van een Turkse die door haar huwelijk in een Turkse familie in Tilburg terecht komt. Vilein en humoristisch geeft zij inzicht in rolpatronen en het onderdrukkende culturele karakter van schoondochter-schoonmoeder relaties. Haar persoonlijke emancipatieproces hierin heeft veel vrouwen (en mannen) geïnspireerd en blijft actueel. Hülya is meerdere terreinen roldoorbrekend en ondernemend; samen met haar man runt ze een garage in Goirle.

Haar tweede boek ‘De val van Mehmet’ beschrijft de harde praktijk van de wietteelt waar ook veel Turkse Nederlanders bij betrokken zijn. Het geeft inzicht in de botsing tussen  traditionele en moderne normen en waarden en de persoonlijke morele dilemma’s die dat met zich meebrengt. Hülya schrijft niet alleen over misstanden maar gaat daarover ook in dialoog. Dit beperkt zich niet tot literatuur-lezingen. Vaker nog gaat zij op diverse bijeenkomsten in gesprek met betrokkenen waar de maatschappelijk taboes uit haar boeken spelen. Hülya nodigt iedereen uit tot maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid bij de actuele combinatie van integratie en emancipatie. Samen met anderen voert zij campagne tegen de weetteelt in Tilburg. Hiervoor zoekt Hülys vrijwilligers…. De jury waardeert Hülya als een bijzonder krachtig, prijzenswaardig en inspirerend rolmodel want het vraagt lef en veel moed om van binnen uit taboes te durven doorbreken.

Andrea Ossenblok begon ooit als medewerkster bij de meidentelefoon. Zij vraagt vanuit haar werk bij KompaanendeBocht al jarenlang aandacht voor de maatschappelijke positie verbetering van vrouwen en meisjes. Dit deed zij als hoofd van de afdeling training en ontwikkeling en als manager van de crisisopvang. Zij activeert cliënten tot  vrijwilligerswerk bijvoorbeeld bij ‘het interne winkeltje’ maar legt ook contacten met bedrijven voor sponsoring. Andrea is trekker van diverse (samenwerkings) en methodiekprojecten zoals die van E.V.A een methodiek voor meiden met eerwraak-ervaring. Actueel voorbeeld is het project rond sexting. Sexting is het verzenden en ontvangen van seksueel getinte beelden of tekstberichten door mobiele telefoons en  internetapplicaties. De campagne vraagt aandacht voor de risico’s van sexting zoals verspreiding en de onuitwisbaarheid. Sexting laat zien dat emancipatie anno 2015 nodig is. De dubbele seksuele moraal maakt meiden en jonge vrouwen kwetsbaar in hun (seksuele)ontwikkeling naar autonomie. Andrea is projectleider van de campagne We Can Young Tilburg. Bij dit project bedenken en voeren jongeren (w.o. ook veel jongens!)zelf de campagne. Zo is over sexting een toneelproductie ontwikkeld met jongeren van het R.O.C. Op tal van Tilburgse scholen wordt hierover voorlichting gegeven waarna spontaan acties ontstaan. In januari jl. zijn meer dan 10 voorlichtingen uitgevoerd! Andrea heeft een indrukwekkend record in opvang, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke positieverbetering van jonge (tiener)moeders en vaders w.o. stuurgroep jonge ouders en AKA tienermoeders. Zij zet zich met hart en ziel,  24/7 en met een ontembare energie in om de eigen kracht van de doelgroep te stimuleren.

Vanwege haar aansprekende, inspirerende en niet aflatende strijd voor vrouwenemancipatie, haar visie en inzet voor de meest kwetsbare vrouwen in combinatie met actuele problematiek en aantoonbare resultaten, roept de jury uit tot winnaar van de Tilburgse emancipatieprijs 2015 Andrea Ossenblok! 

digitaal-portret-andrea
Andrea Ossenblok

Reageer op dit bericht