Nieuws

Let op! Dit artikel is al 287 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Gemeente Tilburg wil in 2045 klimaat neutrale stad zijn

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Voor de steden is er dus werk aan de winkel om hier aan te voldoen. De gemeente Tilburg streeft om zelf al in 2045 een klimaat neutrale stad te zijn. Klimaatverandering is natuurlijk zichtbaar en voelbaar in Nederland en ook in de stad. Zowel fysieke gevolgen welke zichtbaar zijn in de openbare ruimte als gevolgen op maatschappelijk gebied vormen een grote uitdaging.

Om de doelstelling te behalen voor het worden van een klimaat neutrale stad heeft de gemeente Tilburg ook de inzet van haar bewoners nodig. Burgers kunnen meewerken aan een klimaat neutrale stad door verbeteringen op het gebied van energie te maken. Wij leggen graag uit wat klimaatneutraal precies betekend en hoe burgers hier zelf invulling aan kunnen geven.

Een klimaatneutraal Nederland

Al in 2013 stelde Nederland zichzelf het doel om klimaatneutraal te worden en dus de CO2-uitstoot te verlagen naar nul. Een ambitieus doel waar alle dorpen en steden, inwoners en bedrijven aan mee moeten werken om het te behalen. Een klimaatneutraal Nederland houdt in dat wij gezamenlijk er voor zorgen dat het klimaat zo min mogelijk belast wordt. Voornamelijk op het gebied van energie kunnen er verbeteringen worden gemaakt welke zullen bijdragen tot het behalen van het doel. Landelijk wordt er dan ook gezien naar uitbreiding van windmolenparken in het water, het verduurzamen van de warmte in woningen, gebouwen en kassen maar ook het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s of auto’s welke op brandstof kunnen rijden.

Wat betekent een klimaat neutraal Tilburg?

Klimaatneutraal betekent dat wat je doet niet leidt tot klimaatverandering. Een klimaat neutrale stad betekent een stad welke bewust omgaat met energie en duurzaamheid en daardoor er voor zorgt dat er geen druk op het klimaat ontstaat. Om tot een klimaat neutrale stad te behoren en dit doel te bereiken heeft de gemeente Tilburg de inzet nodig van al de bedrijven en inwoners om hier aan bij te willen dragen. Op dit moment is er een kernteam in Tilburg waarin prominente duurzame personen in zitten om met elkaar informatie uit te wisselen voor het verduurzamen van de stad. Om de doelstelling te behalen moeten ook de inwoners van Tilburg mee helpen. De gemeente Tilburg stimuleert ook de aanleg van groene gevels en daken met subsidies. Niet alleen burgers maar ook bedrijven, woningcoöperaties, instellingen en vereniging van eigenaren kunnen een beroep op deze subsidie doen. Als wijk is het ook mogelijk om samen te besparen en energie op te wekken. In de regio Tilburg zijn zo al verschillende energie coöperaties opgericht.

Wat kunnen Tilburgers zelf doen om energie te besparen?

De gemeente Tilburg probeert haar inwoners zo veel mogelijk te stimuleren om aanpassingen te doen aan hun woning. Denk hierbij aan het beter isoleren waardoor minder warmte nodig is, het zelf op wekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren op het dak en het stimuleren van het aanschaffen van energiezuinige apparaten. Daarnaast moeten nieuwbouw woningen sinds juli 2018 gebouwd worden met de voorziening van aardwarmte in plaats van aardgas. Wanneer je al een bestaande woning hebt kan het soms lastig zijn om te beginnen met het verminderen van je energieverbruik. Gemeente Tilburg heeft hier aan gedacht en er voor gezorgd dat de website Aandeslagmetjehuis met al deze vragen kan helpen.

Ben jij je bewust van jouw energieverbruik?

Niet iedereen is zich bewust van zijn eigen energieverbruik in vergelijking met anderen. Wanneer gebruik je nu veel of juist weinig en waar kan precies op bespaard worden? Op de energievergelijker van Totaal Besparen kan je uitzoeken of je energierekening ook goedkoper kan worden. Wanneer je de gegevens invult van je jaarverbruik van stroom en gas krijg je een overzicht van leveranciers met de beste aanbiedingen voor energie. Veel van de leveranciers welke aangeboden worden hebben ook groene energie. Door voor groene energie te kiezen vergroot je ook de duurzaamheid van je woning maar ook van gemeente Tilburg.