Nieuws

Vincents Tekenlokaal
Let op! Dit artikel is al 361 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Groen licht voor verhuizing Vincents Tekenlokaal naar Ontdekstation013

Ontdekstation013 heeft het definitieve ja-woord gekregen voor de verhuizing van Vincents Tekenlokaal van het oude Paleis-Raadhuis naar de Burgemeester Brokxlaan. De verhuizing zal medio februari zijn beslag krijgen.

Nieuw materiaal en samenwerking

Vincents Tekenlokaal krijgt in Ontdekstation013 een eigen afgesloten klaslokaal met twintig moderne tekencomputers. Daarnaast zijn er volop tekenmaterialen en schildersezels voorhanden om analoog te tekenen. De medewerkers van het tekenlokaal zijn blij met deze stap en zien mogelijkheden voor nauwe samenwerking met Ontdekstation013.

“Talentontwikkeling en tekenen gaan goed samen met techniek. Een logische stap”, vertelt Marloes Coppes, coördinator van Vincents Tekenlokaal. “De samenwerking zal geleidelijk grotere vormen aan kunnen nemen, maar we beginnen voorzichtig met het samenvoegen van onze activiteiten tijdens de weekenden en de schoolvakanties”, aldus Anita de Haas, zakelijk manager van Ontdekstation013.

Vincents Tekenlokaal blijft voor de tekenlessen eigen groepen in schoolverband ontvangen en blijft ook andere projecten zelfstandig uitvoeren. De samenwerking zal in beginsel vooral gestalte krijgen op de woensdagmiddagen, de weekenden en de vakanties; de dagen dus waarop de creatieve en technische workshops in Ontdekstation013 door alle kinderen tussen 4 en 14 jaar tegen een entreeprijs van €5,- bezocht kunnen worden. Ook is het de bedoeling dat er voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 al één of meerdere gecombineerde workshops voor schoolklassen en andere groepen ontwikkeld en aangeboden kunnen worden.

Lange voorbereiding

De gesprekken tussen Vincents Tekenlokaal en Ontdekstation013 lopen al vanaf begin 2017. Vincents Tekenlokaal ging toen op zoek naar vervangende ruimte en een goede nieuwe samenwerkingspartner naar aanleiding van de verbouwingsplannen voor het Stadhuis en Paleis-Raadhuis. “We gaan er echt op vooruit, want we zien een grote meerwaarde in deze samenwerking en deze locatie”, aldus Marloes Coppes.

Vincents Tekenlokaal

Voor Ontdekstation013 als geheel is de komst van Vincents Tekenlokaal niet alleen een inhoudelijke aanwinst maar ook een belangrijke verbreding van het draagvlak voor een goede exploitatie op de korte en lange termijn.

Vincents Tekenlokaal

Sinds voorjaar 2009 is Vincents Tekenlokaal gehuisvest in het Paleis-Raadhuis. Er is destijds voor deze plek gekozen omdat de school die hier gevestigd was, een Rijks HBS, Vincent van Gogh als leerling had. Zijn oude tekenlokaal was er nagebouwd en in een modern tekenlokaal werd op les gegeven op tekencomputers. Deze 21e-eeuwse ruimte wordt nu verplaatst naar Ontdekstation013, een plek waar techniek en talentontwikkeling gestimuleerd wordt onder jongeren en jeugd.

Er is in Ontdekstation013 een prachtig lokaal gebouwd dat in de laatste week van februari open zal gaan. In eerste instantie is het tekenlokaal open voor groepsboekingen. Na een tijd samen op de locatie gedraaid te hebben in Ontdekstation013, wordt gekeken of ruimere openingstijden mogelijk zijn.

Je bereikt Vincents Tekenlokaal net als voorheen via boekingen@vincentstekenlokaal.nl, 013-5429197 en via Vincents Tekenlokaal op Facebook. Het nieuwe adres vanaf medio februari is Burgemeester Brokxlaan 20, Hal 79, 5041 SB in Tilburg.

Het museale deel van Vincents Tekenlokaal blijft in tact op de huidige locatie in het Paleis-Raadhuis. Het zal voor enige tijd niet te bezoeken zijn. De gemeente onderzoekt namelijk de mogelijkheden voor toekomstig gebruik van het Paleis-Raadhuis, gericht op bredere publieke toegankelijkheid van het hele gebouw.

Reageer op dit bericht