Nieuws

Let op! Dit artikel is al 667 dagen oud en wellicht niet meer relevant

In Breda verwijderde kunst wel welkom in Tilburg

Graphic Matters brengt samen met kunstenaar Dadara ‘human fidelity’ naar Tilburg. Het kunstwerk maakt in het weekend van 10 tot en met 12 augustus deel uit van het Kaapstad festival. Het werk bestaat uit 12 verkeersborden die eerder in park Valkenberg te zien waren, maar hier door de gemeente verwijderd zijn.

Dit staat er op de borden

De blauw-witte verkeersborden zijn geïnspireerd op het bekende wi-fi symbool, maar sporen aan tot het zoeken van verbinding met onze medemens en omgeving in plaats van het internet. De verkeersborden maken deel uit van het Summer of Like project, dat sinds vorige maand in het Bredase stadspark Valkenberg te zien is. Dadara liet zich inspireren door de beroemde Summer of Love in 1967, waar alles draaide om de verbinding tussen mensen en het geloof in een betere wereld. In 2018 ligt de focus van mensen ergens anders; social media. Overal waar je komt staren mensen het liefst naar hun telefoon, in plaats van te genieten van hun omgeving of spontaan in gesprek te gaan met een vreemde. In een tijd waarin we worden overspoeld met digitale likes, ziet Dadara het Bredase park als de ideale plek om de Summer of Love te herleven. Om mensen hiertoe aan te sporen zijn vlaggen en verkeersborden in het park geplaatst en aankondigingsposters in Breda verspreid.

kunstborden

Free hu-fi

De borden waarmee Dadara aanspoort tot real-life sociaal contact zijn haast niet van echt te onderscheiden. Echter doet de boodschap de wenkbrauwen van de oplettende kijker fronsen. Zo is er een bord met de tekst ‘free hu-fi’, wat staat voor human fidelity, oftewel de verbinding tussen mensen. Ook is er een bord met het woord ‘connect’, met daarbij twee figuren die met hun ruggen tegen elkaar zitten terwijl ze naar hun telefoonscherm staren. Een derde bord is ‘Gimme Wi-Five’ waarbij figuren elkaar begroeten.

Illegaal geplaatste reclame

Oplettende gemeente medewerkers kregen de borden tien dagen na installatie in de gaten. Ze waren zonder vergunning geplaatst en werden derhalve aangemerkt als illegaal geplaatste reclame. “Op zich is dit opmerkelijk”, aldus Dennis Elbers van Graphic Matters. “Er is duidelijk geen commercieel, maar juist een maatschappelijk doel. Daarnaast heet het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘Lef en Liefde’. Hierin geeft de coalitie aan kunst op straat te willen stimuleren. In feite is het werk van Dadara een directe uitvoering van gemeentelijk beleid, met lef, over liefde.”

Bredanaars moeten naar Tilburg

Inmiddels heeft de organisatie de verkeersborden weer terug en zette Tilburg de deur wagenwijd open voor het kunstwerk. Hier maakt het deel uit van Kaapstad, een festival dat kunstenaars oproept de openbare ruimte te hacken. Hiermee bevragen ze de stad zoals we die kennen. Vastgeroeste ideeën worden bevochten met creativiteit en verwondering. “Toch jammer dat Bredanaars hiervoor naar Tilburg moeten”, vindt Elbers.

Reageer op dit bericht