Nieuws

Let op! Dit artikel is al 54 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Jongerenwerk R-Newt ontwikkelt nieuwe methoden ter preventie van politiek geweld

Jongerenwerk R-Newt ontwikkelt samen met 7 Europese partners nieuwe methoden voor de preventie van politiek geweld. Het gaat daarbij om online én offline diensten. De ontwikkeling is in volle gang en maakt deel uit van het Europese ORPHEUS-project, ‘Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security’. De inzet is meer dan ooit relevant. Recente publicaties waarschuwden nog voor jongeren die offline en online worden meegezogen in bijvoorbeeld ideologieën van het jihadisme én rechts-extremisme. 

Voor de ontwikkeling van de preventieve diensten in het kader van ORPHEUS wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke instellingen, onderwijsinstellingen, jongeren, opvoeders, gemeentes, jongerenwerk en veiligheidsorganisaties uit België, Frankrijk en Engeland. Drie projectlijnen staan in de aanpak centraal: safe spaces, online safety en opschaling.

Online safe spaces

Online safe spaces zijn digitale ontmoetingsplaatsen waarin jongeren over hun frustraties kunnen praten zonder daar onmiddellijk op te worden afgerekend. Binnen online safety gaat het om de preventie van online grooming, ofwel het lokken van jongeren. Daarvoor worden onder meer workshops, online interventies, alter-narratives en fact video’s ontwikkeld. Bij opschaling gaat ’t om de ontwikkeling en verspreiding van alternatieve preventiemodellen voor beleidsmakers en professionals.

ORPHEUS heeft een looptijd van februari 2019 tot en met september 2022. Het laatste jaar wordt vooral benut om de ontwikkelde tools in praktijk te brengen: jongeren en professionals gaan de methoden en inhoud verder testen en beoordelen. Naast de ontwikkeling van methoden ter preventie van politiek geweld in het kader van ORPHEUS zet R-Newt ook sterk in op online varianten van jongerenwerk. Dit doet ze onder meer met R-Newt Online en initiatieven als social gaming.

Over R-Newt

R-Newt is het jongerenwerk van ContourdeTwern. R-Newt is er voor jongeren, kinderen en organisaties. Ons startpunt is talentontwikkeling en de positieve insteek. We zijn actief en aanwezig in de leefwereld van jongeren en kinderen en pakken problemen preventief aan. We werken vanuit presentie en zijn letterlijk daar waar jongeren zijn. Het present werken klinkt relatief simpel, maar R-Newt is uniek in haar bereik: we vinden jongeren in hun eigen leefwereld: op straat, online, op school! Zo helpen we mee aan meer veiligheid op straat.

Extra informatie

Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Houd dan de website en Instagram van R-Newt in de gaten.