Nieuws

Let op! Dit artikel is al 224 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Kees Stegenga nieuwe voorzitter Binnenstad Management Tilburg

Kees Stegenga is de nieuwe voorzitter van Binnenstad Management Tilburg. Hij neemt het stokje over van Alex Boonmann, die sinds 2020 actief is geweest als voorzitter van Binnenstad Management Tilburg. 

Stichting Binnenstad Management Tilburg (BMT) is het overlegorgaan van de stakeholders uit de binnenstad. Bewoners, horecaondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en de culturele sector worden hierin vertegenwoordigd door een afvaardiging van bestuursleden. Het Binnenstad Management Tilburg is een gewaardeerd adviespartner van de Gemeente Tilburg en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen in het centrum: van de bereikbaarheid van de stad tot de aanleg en verbindingen van nieuwe gebieden.

Samenwerken aan een levendige binnenstad

Boonmann kijkt tevreden terug: “De positie van het BMT is sinds een aantal jaren stabiel en stevig te noemen. Dit is niet vanzelf ontstaan. In crisisjaren hebben wij als stichting niet opgegeven, maar voorwaarts bewogen en zijn we koersvast gebleven. Samenwerkingen tussen de verschillende bloedgroepen uit de stad zijn geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een versterking en verbreding van ons bestuur. Zo zijn de afgelopen jaren de Cultuuralliantie en de BIZ Vastgoedeigenaren aangesloten en is de betrokkenheid van bewoners enorm toegenomen.”

Niet alleen samenwerken, maar elkaar ook blindelings vertrouwen en investeren in elkaars projecten om gezamenlijke doelen voor een levendige binnenstad te bereiken. “Unieke samenwerkingen, waarbij samen wordt geïnvesteerd in activiteiten en projecten, dat is echt bijzonder en kenmerkend voor Tilburg. Zo ook het feit dat een bewoner voorzitter wordt van een Binnenstad Management, dat typeert voor mij onze positie als stichting: uniek, enthousiast en ondernemend. Ik ben dan ook erg trots op wat we de afgelopen jaren hebben weten te bereiken en dat ik deze fijne groep mag overdragen aan de nieuwe voorzitter,” concludeert Boonmann.

Gezamenlijk vooruit met een stevig fundament

En die nieuwe voorzitter gaat met veel enthousiasme aan de slag. Stegenga heeft al sinds enkele jaren een zetel aan de overlegtafel van het BMT als spreekbuis namens bewoners en gaat nu dus de voorzittersrol vervullen: “Dat stevige fundament van stakeholders binnen het BMT is een noodzakelijke basis om in te kunnen spelen op actuele en toekomstige opgaven in onze binnenstad. Met een gezamenlijke blik vooruitkijken. De afgelopen jaren is logischerwijs veel aandacht uitgegaan naar de transformatie van het Stadshart rondom alle bouwontwikkelingen, maar de scope is breder. Zoals aandacht voor ontwikkelingen en processen in de westelijke binnenstad, waaronder het Dwaalgebied, én de direct aangrenzende gebieden aan de ‘buitenkant’ van de cityring. Verschillende sfeergebieden, die met behoud van eigen identiteit één vanzelfsprekend geheel als binnenstad vormen. We denken samen na over een gastvrije binnenstad met een plezierig verblijfsklimaat, duurzame oplossingen, vitaliteit en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en wonen in de binnenstad. Waarden die ook terugkomen in onze nominatie voor Beste Binnenstad 2020 en waar we allen gezamenlijk hard aan werken. Ik droom van een beste binnenstad, die presteert op alle vlakken: een mooi en divers aanbod van winkelen, wonen, horeca, cultuur en evenementen binnen een eigenzinnig stedelijk decor van gebouwen en openbare ruimten. Kortom: werk genoeg aan de winkel. Een binnenstad is nooit af. Dat is ook het leuke.”

Reageer op dit bericht