Nieuws

Let op! Dit artikel is al 2243 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Koninklijke onderscheiding voor de heer Oderkerk

Mr. H.J.J.M. Oderkerk uit Tilburg ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de samenleving en het bedrijfsleven. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontvangt de versierselen uit handen van wethouder Moorman.

Dit gebeurt op donderdagavond 29 november in de Concertzaal van Tilburg, tijdens het afscheid van de heer Oderkerk als directeur van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

De heer Oderkerk (63) is sinds 1990 directeur van de BZW. Op 1 december gaat hij met prepensioen. Hij heeft altijd veel tijd en energie gestoken in het verbinden van mensen en organisaties. Ook zette hij zich er voor in dat de BZW acteert vanuit een brede maatschappelijke optiek. Naast al zijn werk voor de BZW was en is hij nog steeds actief met verschillende maatschappelijke activiteiten.

Sinds 1990 is hij bestuurslid van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant. Dit college adviseert gevraagd en ongevraagd op strategisch niveau over economie, ruimte en arbeidsmarkt. Deze rol vervult hij nog altijd met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Van 1991 tot 2006 was hij bestuurslid en secretaris van Terra Nova, een stichting die een cursusprogramma van meer dan 100 opleidingen bood. Hij was daar nauw betrokken bij het proces van de overname van alle activiteiten door de Openbare Bibliotheek. Een complex proces met personele consequenties.

Tussen 1998 en 2002 was de heer Oderkerk vicevoorzitter van het kerkbestuur en de parochievereniging Petrus en Paulus te Tilburg. Onder zijn leiding heeft de parochie zich vernieuwd. De communicatie met de Parochianen werd verbeterd en de relatie met de buurparochies werd aangehaald.

Tot op heden is hij lid van het plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei in Tilburg, bestuurslid van het platform Defensie-Bedrijfsleven Zuid-Nederland en lid van de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Tilburg. Ook in deze laatstgenoemde rol was hij betrokken en actief in een belangrijk vernieuwingsproces, waarbij het accent is komen liggen op de diverse scholen van de groep.

Daarnaast is de decorandus bestuurslid van de Stichting Sparrenberg, die kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden opzet en is hij lid van het bestuur van het Toeristisch Ondernemers Platform, TOP
Brabant. Bij TOP heeft hij zich er met succes voor ingezet dat er een toeristisch recreatieve visie is opgesteld, die aan de ene kant een gemeenschappelijke focus biedt voor de deelnemende organisaties maar er met name voor heeft gezorgd dat de provincie de sector toerisme weer tot speerpuntsector heeft benoemd.

De heer Oderkerk heeft met al zijn inspanningen een zeer betekenisvolle bijdrage aan de samenleving geleverd en doet dat nog steeds. Voor deze verdiensten is hij nu benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Reageer op dit bericht