Nieuws

Let op! Dit artikel is al 4113 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Lezing: Geschiedenis van Carnaval in Bibliotheek Tilburg Centrum

TILBURG – Carnavalkenner Theo Fransen neemt de liefhebber van het volksfeest mee in 4000 jaar carnaval. Een snelwandeling door meer dan 40 eeuwen op zondag 17 januari in Bibliotheek Tilburg Centrum.

Internationaal
In diverse gebieden van  de wereld  blijken vanaf het begin van de geschreven geschiedenis van de mensheid feesten voor te komen die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met het hedendaagse carnaval. Theo Fransen is een carnavalskenner en heeft ook diverse boeken geschreven en bijdragen geleverd aan boeken en tijdschriften in binnen- en buitenland.

Lezing
De reis van Theo begint tussen Tygris en Euphraat (het huidige Irak) met een nieuwjaarsfeest. Later, rond 1100 kregen deze feestelijkheden bij het concilie van Benevento een plaats op de kerkelijke kalender en wel aan de vooravond van de vasten. Er ontstonden schitterende narrenfeesten, te beginnen in het Bourgondische rijk, met narrenbisschoppen en ezelspausen. De Reformatie beschouwde deze feesten als een ‘paepsche stoutigheid’ en met de afschaffing van de vasten leek het feest zijn rechtvaardigingsgrond te verliezen. In 1823 begon de glorieuze terugkeer, om te beginnen in Keulen, met het zogenaamde georganiseerde carnaval. Bijna 20 jaar later kwam carnaval naar Nederland. In 1839 werd Momus in Maastricht opgericht en in 1841 Jocus in Venlo. Het fameuze Oeteldonk liet nog tot 1881/1882 op zich wachten. Pas na WO II zou het carnaval beneden de rivieren geleidelijk een echt volksfeest  worden, maar ook in meer dan 100 plaatsen boven de rivieren trekken optochten.

Tilburg
Uiteraard wordt ook kort stil gestaan bij de viering in Tilburg. Afgesloten wordt met een blik op de toekomst van dit volksfeest. Daarbij worden de gegevens betrokken van een recente erg succesvolle peiling onder de carnavalsverenigingen in Nederland en Vlaanderen.

Datum: zondag 17 januari 2010
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Tilburg Centrum
Toegang: € 2,00 voor leden Bibliotheek Midden-Brabant, € 4,00 voor niet-leden

Meer weten over carnaval in Kruikenstad?
www.tilburg.com/carnaval

Reageer op dit bericht