Nieuws

Let op! Dit artikel is al 4229 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Martin Gaus en Corry Konings spreken voor dier en mens

Fundraising symposium 30 juni

Op 30 juni a.s. organiseert de stichting Mens Dier Nood in Tilburg haar eerste officiële evenement om aandacht te vragen voor het veelal onzichtbare en nog onbekende (armoede) leed bij dieren wanneer hun baasjes in financiële nood verkeren. Gerenommeerde sprekers reizen af naar het Brabants Natuurmuseum in Tilburg om voor geïnteresseerden, politiek en pers aandacht te vragen voor dit maatschappelijke vraagstuk dat ook relevant is voor de volksgezondheid. Corry Konings verzorgt belangeloos als dierenvriendin een afsluitend optreden.

Ook het huisdier hoort bij maatschappelijk welzijn in ons land

Dierenartsen worden regelmatig in hun prakrijk geconfronteerd met leed van dieren en mensen.
Ze zien als geen ander de aangrijpende persoonlijke drama’s die veel leed veroorzaken wanneer mensen niet in staat zijn voor hun geliefde huisdier te zorgen.  Zo ook Mariette Laugeman en Rob van Aubel gedurende de 25 jaar dat zij in Tilburg praktiseerden.“We kennen allemaal de voorbeelden van de warme verbondenheid tussen mens en dier. Het geliefde maatje dat in veel Nederlandse gezinnen voor vreugde, warmte en genegenheid zorgt.” vertellen ze enthousiast“ Dieren zorgen immers voor essentiële sociale betrokkenheid en halen veel mensen uit hun eenzaamheid.

Eenzaamheid wordt in Nederland een steeds groter probleem

Dat geldt niet alleen voor mensen die alleenstaand zijn. Ook in meer-persoonshuishoudens kan de eenzaamheid toeslaan bij gebrek aan sociale contacten. Het is bewezen dat mensen met huisdieren
minder snel in een emotioneel of sociaal isolement geraken. Huisdieren en eigenaren hebben vrijwel altijd een unieke win win relatie met elkaar. Volgens GZ psychologe en deskundige op dit gebied Nienke Endenburg is  het belang van de band die mensen met hun huisdier hebben lange tijd onderschat. Zij weten uit ervaring dat een huisdier altijd vrolijk is en zijn baasje eigenlijk nooit teleur stelt. Mensen met huisdieren maken ook eenvoudiger een praatje met buurtgenoten.
Contact leggen via de hond of kat wordt door velen als veel laagdrempeliger ervaren.
“De ‘’zorg voor een huisdier’’ geeft eigenaren een nieuw doel in het leven met passende verantwoordelijkheden. Niet voor niets hebben Bello en Minous binnen het gezin de status bereikt van volwaardige huisgenoot. Uiteindelijk leidt dit alles tot een hoger welzijn voor
mens en dier waardoor eigenaren minder vaak ziek zijn  en dus ook minder medische kosten maken voor zichzelf”, aldus Endenburg

Maatschappelijke aandacht nodig

Maar dieren zijn afhankelijk van mensen voor hun welzijn en mensen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun dier. En in die gezinnen waar mensen het financieel niet breed hebben gaat het dan vaak mis wanneer een dier ziek wordt of een ongeluk krijgt. Onze maatschappij helpt wel wanneer de TV en wasmachine kapot gaan of het schoolreisje of de sportclub betaald moet worden. Maar we hebben geen oog voor het leed van dier en mens wanneer er op dat vlak iets mis gaat. Het is belangrijk dat we dat onderwerp op de kaart krijgen en ervoor zorgen dat er oog komt voor voorzieningen op dat terrein. Ook het huisdier hoort immers bij het maatschappelijk welzijn van de mensen en gezinnen op de armoedegrens.

Kick off symposium nieuwe stichting

Een aantal enthousiaste mensen heeft een stichting opgezet die zich hiervoor inzet. De hulp die de Stichting Mens Dier Nood wil bieden, is een antwoord op de door Endenburg beschreven problemen van armoede en de behoefte aan noodzakelijk medische verzorging van huisdieren in Nederland voor mensen die deze in een aantal gevallen niet kunnen betalen. Een antwoord dat leidt tot meer welzijn voor mens en dier.

Op 30 juni a.s. heeft de nieuwe stichting haar eerste activiteit dat tevens als fundraising event is opgezet. Daarnaast wordt druk overleg gevoerd met de gemeente Tilburg om structurele maatregelen te nemen.

Ook vanuit diverse hulpverleningsinstanties is met enthousiasme gereageerd op dit initiatief. Ook zij vragen aandacht voor deze problematiek. Onderzoek naar hulpverleningsvraagstukken en mogelijkheden voor hulp worden van harte toegejuicht.

Aan de stichting is de ANBI status verleend met kenmerk: 8207.63.226.

Tijdens een avondsymposium belichten vier gerenommeerde sprekers de diverse belangrijke aspecten van de relatie mens, dier en welzijn.

Martin Gaus (gedragsdeskundige);
Paul Overgaauw (dierenarts/microbioloog);
Ludo Hellebrekers (dierenarts/anaesthesioloog en voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde);
Mark Janssen (psycholoog).

Programma
17.00 uur Ontvangst met een broodje in het Brabants Natuurmuseum te Tilburg
17.30 uur Opening door Gerrit (pater) Poels, kenner van veel schrijnende gevallen
17.45 uur Sprekers
19.00 uur Borrel en napraten met een belangeloos gastoptreden van dierenvriendin Corry Konings

Locatie : Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg

Kosten van dit fundraising event
€ 50 euro per persoon. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 12.21.96.538 ten name van de Stichting Mens Dier Nood onder vermelding van uw naam. Aanmelding via www.stichtingmensdiernood.nl

Sponsoring
De stichting is blij met elke financiële ondersteuning. Er zijn tal van sponsormogelijkheden voor de kleine en grote beurs zie www.stichtingmensdiernood.nl

Reageer op dit bericht