Nieuws

oranje fonds
Let op! Dit artikel is al 773 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Oranje Fonds financiert actieplan integratie vluchtelingen

Het Oranje Fonds heeft aan ContourdeTwern en R-Newt (jongerenwerk) een bedrag toegezegd voor ‘aanvullende wijkgerichte activiteiten’ voor statushouders in Tilburg. Het sociaal werk en jongerenwerk gaan het bedrag investeren in activiteiten in de wijk Oud-Noord, een theatertour en R-construction.

Instroom in 2016

In 2016 kwamen grote groepen vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten in Tilburg aan. Zij ontvluchtten de oorlog in hun land van herkomst, veelal Syrië. Eerste zorg van de gemeente was een dak boven hun hoofd. Er werden op enkele plekken in Tilburg opvangcentra ingericht. Meteen daarna kwam de zorg voor een goede dagbesteding, het leren van de taal, onderwijs voor de kinderen en de jongeren. Veel organisaties droegen hun steentje bij. ContourdeTwern richtte het Knooppunt Ruimhartig op. Vanuit hier werd de inzet georganiseerd van de vele vrijwilligers die iets wilden betekenen voor de vluchtelingen.

Zo snel mogelijk meedoen

Inmiddels is er een nieuwe fase aangebroken. De meeste vluchtelingen van toen hebben een ‘status’ wat wil zeggen dat zij in Nederland kunnen blijven. Deze zogenoemde statushouders wonen in de wijk, hun kinderen zitten er op school. Kortom zij zijn wijkbewoners zoals alle anderen. De gemeente Tilburg heeft de volgende ambitie: “De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat, wie het nodig heeft, passende ondersteuning krijgt zoals alle Tilburgers. Het is ook de bedoeling dat we met elkaar zorgen voor leefbare wijken en buurten en dat we het betaalbaar houden. Nu en straks. En op z’n Tilburgs.”

Welkom in de wijk

ContourdeTwern en R-Newt gaan werken aan deze ambitie. In de wijk Oud-Noord zetten de sociaal werkers samen met vrijwilligers ‘Welkom in de wijk activiteiten’ op. Vrijwillige wijkgidsen gaan de nieuwe bewoners wegwijs maken in de buurt, er komen ontmoetingsactiviteiten en statushouders worden begeleid bij het vinden en doen van vrijwilligerswerk. De inzet zal op maat zijn: sommige statushouders pakken snel de draad op, anderen hebben daar wat meer hulp bij nodig.

Talentontwikkeling

Voor jongeren, waarvan een deel minderjarige asielzoekers, zal de inzet van R-Newt gericht zijn op talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding. De jongeren, en dan met name de meiden, willen een theaterproject. Anderen gaan aan de slag bij R-construction, een ‘arbeidstoeleiding project voor kwetsbare jongeren’.

Bij alle activiteiten zullen vrijwilligers een grote rol spelen. Die bereidheid is er. Dat heeft de initiatiefgroep ‘Welkom in de Wijk’ in Koningshaven wel laten zien.

Het Oranje Fonds stelt ook voor 2019 een bedrag in het vooruitzicht, afhankelijk van het succes van de activiteiten in 2018.

Reageer op dit bericht