Nieuws

moord en doodslag
Let op! Dit artikel is al 369 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Regionaal Archief Tilburg organiseert lezingenreeks met BHIC

In maart en april organiseren Regionaal Archief Tilburg, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en mr. Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, Tilburg University) drie lezingen over rechtspraak vanaf de middeleeuwen, getiteld Moord en doodslag in het archief. Lezingencyclus ‘ter leering ende vermaeck’.                

Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende en meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht. Misdaden laten diepe sporen na in een mensenleven, net als de daaropvolgende juridische reacties. Dat was vroeger niet anders dan nu. In oude archieven is er veel interessant onderzoeksmateriaal bewaard gebleven, zoals processtukken en vonnisboeken. In het archiefmateriaal is geen abstract recht terug te vinden, maar ‘recht met een menselijk gezicht’. Recht dat is toegepast op echte mensen van vlees en bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Moord en doodslag

De criminele processen bieden een grote variëteit aan misdaden: van beledigingen, burenruzies en diefstal tot verkrachting, moord en doodslag. Het doel van deze lezingencyclus is om belangstellenden kennis te laten maken met en inzicht te geven in de rechtsgang van vroeger. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod op welke wijze een strafproces werd gevoerd, de verweermiddelen van de verdachte en de werkzaamheden van de beul.

Bij de lezingen komen concrete strafprocessen aan de orde. Natuurlijk worden ook de verschillende soorten archiefstukken getoond. Op deze manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de strafrechtspraktijk uit voorgaande eeuwen; het is ook een kennismaking met de inwoners van Brabant die zich hebben moeten verantwoorden voor de rechter.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 maart aanmelden door een mail te sturen naar info@regionaalarchieftilburg.nl onder vermelding van Moord en doodslag. Deelname is gratis (inschrijven kan alleen voor de hele lezingencyclus). Er is plaats voor maximaal vijftig deelnemers. De lezingen vinden plaats op de volgende dagen:

  • 3 maart (10.00 – 12.30 uur): BHIC, Zuid Willemsvaart 2 (Den Bosch)
  • 17 maart (10.00 – 12.30 uur): Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
  • 7 april (10.00 – 12.30 uur): BHIC, Zuid Willemsvaart 2 (Den Bosch)

Reageer op dit bericht