Nieuws

financiële afspraken scheiding
Let op! Dit artikel is al 386 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Ruim 40% heeft spijt van financiële afspraken na scheiding

Meer dan een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Tilburg is geen uitzondering daarop, al valt het wel mee met het aantal gescheiden inwoners. Met 9,4 gescheiden mensen per 100 inwoners zit de vijfde stad van Nederland behoorlijk op het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van verzekeraar AEGON, blijkt dat 42% van de gescheiden mensen spijt heeft van de financiële afspraken die gemaakt zijn.

Spijt van financiële afspraken

Bij een scheiding komt veel kijken. Er moeten allerlei praktische zaken worden geregeld. Bij wie eventuele kinderen gaan wonen, of een huis verkocht moet worden, hoe hoog de alimentatie moet zijn enzovoort. Door alle emoties kijken scheidende mensen vaak niet zo goed naar hoe de geldzaken zijn geregeld. Met als gevolg dat bijna de helft later spijt heeft van de financiële afspraken die ze maakten na hun scheiding. Achteraf hadden ze de financiën liever anders geregeld. Goed inzicht in de financiële situatie na een scheiding kan dus veel ellende voorkomen. Vooral vrouwen zijn vaak niet goed voorbereid op de financiële gevolgen van een echtscheiding. Dit komt voor een deel doordat bijna de helft van de werkende Nederlandse vrouwen economisch niet zelfstandig is.

Hulp bij financiële afspraken

Veel mensen onderschatten de financiële en ook fiscale gevolgen van een scheiding. Toch zijn ook veel bang voor de financiële gevolgen van een echtscheiding. Ondanks dat zoekt nog niet de helft van scheidende stellen hulp bij de financiële afwikkeling en handelt zelf alles af. Vaak weten ze niet waar of bij wie ze terecht kunnen of denken dat het niet nodig is. Toch hebben acht op de tien mensen die geen financiële hulp inschakelen, daar later spijt van omdat ze de juiste informatie missen om goede afspraken te maken. Ook pakken mensen die de financiën goed regelden na een scheiding, hun leven vaak sneller weer op en krijgen ze minder vaak te maken met onverwachte tegenvallers op financieel gebied.

Financieel plan

Echtparen kunnen veel problemen en ruzies voorkomen als ze een financieel plan maken voordat ze gaan scheiden. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van de alimentatie en hoe ze bezittingen en schulden gaan verdelen. Ook afspraken over de verdeling van de inboedel kunnen hierin gezet worden. Stellen die alvast een financieel plan opstellen, zijn meestal minder tijd kwijt bij een advocaat of mediator. Dat scheelt niet alleen tijd voor het stel zelf, maar ook voor de advocaat of mediator. Daardoor kunnen de uiteindelijke kosten van de scheiding iets lager uitvallen. Als alles rond is, legt de advocaat of mediator de gemaakte afspraken vast in het scheidingsconvenant.

See you in court!

Ongeveer 40 procent van de huwelijken strandt, dus krijgen veel mensen ooit met een scheiding te maken. Sommige stellen komen er zelf uit, maar in veel gevallen moeten er advocaten en rechters aan te pas komen. Een advocaat inhuren is een duur grapje, dat bovenop alle kosten komt. Zeker als de scheiding uitloopt op een voortslepende vechtscheiding. Het is daarom verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten via een vergelijker zoals Pricewise. Zo’n verzekering dekt de juridische kosten van bijvoorbeeld een niet soepel verlopende echtscheiding. Op tijd afsluiten is wel nodig, want meestal geldt een wachttijd van een paar maanden.

Reageer op dit bericht