Nieuws

Let op! Dit artikel is al 2766 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Symposium ‘Bibliotheek van de Toekomst’

Interessante sprekers & interessante meningen.

Woensdag 26 maart vormde Hal88 in de Tilburgse Spoorzone het decor voor het symposium over ‘de Bibliotheek van de Toekomst’. Het symposium vormde de afsluiting van het 100-jarig jubileum van de Bibliotheek Midden-Brabant. Een 5-tal boeiende sprekers betrad het podium; ieder met hun eigen visie op de toekomst van de Bibliotheek.

bibliotheek-van-de-toekomst

Volkspaleis, werkplaats, virtuele ontmoetingsplek
De middag wordt geopend door Henriette de Kok, bestuursvoorzitter van de Bibliotheek Midden-Brabant. Zij hield een krachtig pleidooi voor de Bibliotheek als ‘werkplaats van kennis en verhalen’. “Een fijne, transparante ruimte waar samen met partners gezorgd wordt voor een laagdrempelige toegang tot informatie. Zowel fysiek als digitaal”, aldus De Kok.

bibliotheek-van-de-toekomst-2

Rob Riemen, oprichter van het Nexus Instituut, liet hierop als tweede spreker direct een stevig weerwoord horen. De ‘werkplaats-gedachte’ stuitte hem tegen de borst en stond volgens hem te ver af van het bestaansrecht van een bibliotheek, namelijk boeken. Hij ging fel in de aanval tegen de ‘patatgeneratie’ die te verwend is om boeken en literatuur op waarde te schatten.

bibliotheek-van-de-toekomst-4

Vervolgens kwam Anna Vos, directeur van Anna Vos Concepts voor Urban Change, aan het woord met haar bouwkundige droom over de Bibliotheek van de Toekomst. Een volkspaleis op een locatie die logisch is qua verkeersstromen, waarin de functies de ruimten bepalen en dus waar de buitenzijde van het gebouw ondergeschikt is aan de binnenzijde.

Na een kort intermezzo van danseres Celine Werkhoven, gaat het programma door met spreker Sander Duivestein. De uit Oisterwijk afkomstige trendwatcher voorspelde een verder toenemende behoefte aan digitale informatie en pleitte voor een bibliotheek die het delen van kennis hierover, faciliteert.

bibliotheek-van-de-toekomst-3

Van geheel andere orde is daarna de presentatie van Monique Burger, eigenaar van De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam. Vol passie en enthousiasme gaf zij de aanwezigen een kijkje in haar keuken. Door goed te luisteren naar haar klanten en het lef te hebben om tegen de stroom in te roeien, heeft zij in tijden van economische crisis één van de succesvolste boekhandels van Nederland neer weten te zetten. De energie die zij uitstraalt op het podium, springt over op de zaal.

bibliotheek-van-de-toekomst-5

Tenslotte is het de beurt aan de heer Peter Noordanus, burgemeester van de gemeente Tilburg. In vol ornaat met ambtsketting, zoals het op een 100e verjaardag behoort, nam hij de toehoorders mee terug in zijn leven en vertelde hij welke rol de Bibliotheek daarin vervulde. Nu, in Tilburg, vooruitkijkend naar de Toekomst, zag hij zijn ideale bibliotheek in elk geval gevestigd in de Spoorzone. Een mooie afsluiting.

Gedichten
Esther Porcelijn trapte het symposium af met de voordracht van het door haar geschreven jubileumgedicht voor de Bibliotheek. Vervolgens begaf de talentvolle dichteres zich onder de toehoorders en schreef ter plekke een weergaloos, afsluitend betoog, waarin zij op formidabele wijze de kern van alle lezingen samenvatte en hierbij ook over haar eigen mening niet onder stoelen of banken stak.

Jubileumboek
Tijdens het symposium lanceerde de Bibliotheek Midden-Brabant ook haar  jubileumuitgave, bestaande uit 2 onderdelen. Ten eerste het Jubileum-Doe-Boek. Een manshoge, interactieve installatie met daarop informatie over het verleden vinden, de mogelijkheid het moment vast te leggen via een fotocamera en deel te nemen aan een poll over de Bibliotheek van de Toekomst. Het Jubileum-Doe-Boek blijft nog een even in Hal88 staan en gaat daarna ‘op tournee’ door Midden-Brabant. Hij komt langs in de bibliotheken, maar kan ook op andere openbare plekken verschijnen. Het ‘tourschema’ publiceren we op www.bibliotheekmb.nl.

En ten tweede de website www.vierdetoekomst.nl. Een website waarop bezoekers per decennium in het verleden kunnen duiken, maar ook door uiteenlopende documenten over het heden en de toekomst kunnen struinen en  interessante interviews met onder andere schrijver Kluun en trendwatcher Adjiedj Bakas kunnen lezen. De resultaten van de polls en de foto’s uit het Jubileum-Doe-Boek worden hier gepubliceerd.

Reageer op dit bericht