Nieuws

tilburg university
Let op! Dit artikel is al 1658 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Tilburg University beste algemene universiteit van Nederland

Van alle algemene universiteiten in Nederland is de algehele studenttevredenheid het hoogst bij Tilburg University. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2016-2017. De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) stijgt naar een gemiddelde van 4,15 in 2017. Het zet daarmee te stijging voort van 3,92 in 2013, 4,00 in 2014, 4,09 in 2015 en 4,13 in 2016. Op de ranglijst van alle universiteiten (inclusief technische en landbouwuniversiteiten) neemt Tilburg University een derde positie in na Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven.

Het College van Bestuur is blij met de resultaten: ‘De studenten van Tilburg Universiteit laten al jaren zien erg tevreden te zijn met de geboden opleidingen. Wij danken hen voor het getoonde vertrouwen en werken graag verder met hen samen aan het constant verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs.‘
De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 4.415 studenten van Tilburg University in 2017 de NSE in (responspercentage van 34%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s.

Scores op de verschillende thema’s

Op het thema stage ervaring behaalt Tilburg University de hoogste gemiddelde beoordeling van alle universiteiten. Het gaat hier om de begeleiding door het stagebedrijf en wat de student tijdens de stage geleerd heeft. Landelijke top-3 noteringen zijn er verder op de thema’s inhoud, opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, studielast en internationalisering.
De sterkste groei in studenttevredenheid bereikt Tilburg University op de thema’s voorbereiding op beroepsloopbaan en stage en opleiding (stagebegeleiding vanuit de opleiding). De verschillende initiatieven om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren hebben dus inderdaad geleid tot meer tevreden studenten.

Nieuwe thema’s in NSE 2017

In 2017 zijn voor het eerst de thema’s internationalisering en uitdagend onderwijs toegevoegd aan de vragenlijst van de NSE. In vergelijking met de concurrentie blijkt Tilburg University op deze items behoorlijk goed te scoren (4e bij uitdagend onderwijs en 3e bij internationalisering).

Gebruik van de NSE resultaten

De NSE resultaten worden bij Tilburg University jaarlijks aangewend voor analyse van haar dienstverlening aan de student en voor analyse van individuele opleidingen. De uitwerking hiervan leidt al enkele jaren op rij tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.
Externe partijen zoals CHOI (Keuzegidsen Hoger Onderwijs) en Elsevier (Elsevier Beste Studies) gebruiken de uitkomsten in hun jaarlijkse ranglijsten van beste opleidingen.

Reageer op dit bericht