Nieuws

binnenstad
Let op! Dit artikel is al 340 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Vastgoedeigenaren gaan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

 

Goed nieuws voor de Tilburgse binnenstad: vastgoedeigenaren hebben samen besloten om bij te dragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Er is door een grote meerderheid ingestemd met de start van een bedrijven investeringszone (BIZ). Heel concreet betekent dat vastgoedeigenaren gaan bijdragen aan de invulling van de Tilburgse binnenstad.

Daarmee is aan de voorwaarden van de wet voldaan en kan met ingang van 1 januari 2018 worden gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het BIZ plan door de Stichting BIZ Vastgoedeigenaren kernwinkelgebied binnenstad Tilburg. Voorzitter Margreet Rijnsburger, Stichting BIZ: “Wij zijn blij met dit resultaat en gaan samen met de eigenaren in de binnenstad met veel enthousiasme aan de slag om onze plannen ten uitvoer te brengen”.

Ruime meerderheid

Van de 299 stemgerechtigden hebben er 195 een geldige stem uitgebracht; dit is 65 procent van de bijdrageplichtigen. Van deze eigenaren heeft 72 procent (141) voorgestemd en 28 procent (54) tegen. Ook is de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers hoger dan die van de tegenstemmers. Daarmee is er volgens de Wet BIZ sprake van voldoende draagvlak om de BIZ daadwerkelijk in te stellen.

Investeren in een aantrekkelijke binnenstad

De BIZ wordt in eerste instantie ingevoerd voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks brengt de BIZ circa Euro 130.000,- op. De belangrijkste motieven van de BIZ zijn de samenwerking met andere partijen in de binnenstad te intensiveren en tegelijkertijd bij te dragen aan de forse ambities in het kernwinkelgebied. Door een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied, net als de ondernemers, hun steentje bijdragen aan het versterken van de economische ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Noodzakelijk om de volgende stap te kunnen zetten en de Tilburgse binnenstad te blijven ontwikkelen.

Opstellen jaarplan de eerste stap

De komende maanden gaat het BIZ-bestuur met het jaarplan voor 2018 aan de slag. “Dat doen we in nauwe samenwerking met het Binnenstad Management Tilburg”, aldus Margreet Rijnsburger. “In het jaarplan komen de projecten te staan die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de BIZ”. Die doelstellingen zijn:

  • De binnenstad van Tilburg en hierbij in het bijzonder het kernwinkelgebied (meer) op de kaart te zetten als aantrekkelijk winkelgebied;
  • Waardering te vergroten van de totale beleving van de consument. Van oriëntatie (online) via het verblijf in het winkelgebied tot en met uiteindelijk het thuiskomen na verblijf;
  • De binding van de inwoners van Tilburg voor niet-dagelijkse producten te vergroten;
  • Meer bezoekers te trekken vanuit de regio buiten Tilburg.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat, winkelgebied of bedrijventerrein. Binnen dit gebied hebben de commerciële vastgoedeigenaren ervoor gekozen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit en beleving van de omgeving van hun onderneming en/of pand. Een BIZ heeft een verplichtend karakter, dat onder meer zorgt voor concrete projecten, continuïteit en professionaliteit. Het wordt echter pas verplicht indien het merendeel van de vastgoedeigenaren heeft aangegeven voor een BIZ te zijn.

Reageer op dit bericht