Nieuws

SKOTZO
Let op! Dit artikel is al 210 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Vijf SKOTZO-scholen overgedragen aan Xpect Primair

Op 1 januari 2020 is de overdracht van de vijf basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost (hierna ‘SKOTZO’) aan schoolbestuur Xpect Primair een feit.

Oriënteren

SKOTZO en Xpect Primair waren in 2011 al aan het oriënteren op een samenwerking. Dit deden ze vanuit de gedachte dat beide katholieke schoolbesturen aanvullend zijn in het aanbod van onderwijs in Tilburg. Ook hebben ze een vergelijkbare visie op onderwijs en de organisatie daarvan. Destijds leidde dat tot een fusie-verkenning die uiteindelijk niet werd goedgekeurd door het ministerie omdat strengere regels golden voor toetsing van fusies in het primair onderwijs.

Eind 2018 oriënteerden de partijen opnieuw op een samenwerking. Dit keer met de wetenschap dat er in deze tijd anders tegen fusies aangekeken wordt. Samenwerking is steeds belangrijker aan het worden om goede voorzieningen voor alle kinderen in Tilburg te kunnen ontwikkelen én te behouden. Samenwerken biedt ook meer garantie op continuïteit voor de scholen.

Ambitie en doelstellingen

Doelstellingen met deze bestuursoverdracht zijn het behouden en doorontwikkelen van goede onderwijsvoorzieningen, het voeren van efficiënte bedrijfsvoering waardoor meer geld beschikbaar komt voor onderwijs en beschikbaar hebben van hoogstaande expertise op beleidsterreinen op centraal niveau. De scholen blijven authentiek en autonoom en maken eigen en passende keuzes in relatie tot de wijk waarin ze gevestigd zijn.

De ambitie van Xpect Primair is om elk kind in de regio Tilburg zo goed mogelijk onderwijs te bieden, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat erom dat kinderen gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Reageer op dit bericht