Nieuws

Zuidelijk Toneel
Let op! Dit artikel is al 1555 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Het Zuidelijk Toneel en ToekomstAcademie Tilburg trekken samen op

Het Zuidelijk Toneel en ToekomstAcademie Tilburg, onderdeel van New Dutch Connections lossen in september het startschot voor hun eerste samenwerking met de leermodule Kunst & Cultuur.

De Module Kunst & Cultuur richt zich op de begeleiding van jonge (ex)asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 30 jaar met interesse in podiumkunst. Tijdens deze module krijgen zij trainingen van professionals uit het vak om te ontdekken wat hun talent is en hoe ze dit verder kunnen ontwikkelen. Onder begeleiding van Ilse Oostvogels – afgestudeerd als docent drama aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en winnares van de Jacques de Leeuwprijs 2016 –  worden vijfentwintig jongeren en jongvolwassenen gedurende twaalf weken klaargestoomd voor hun eerste podiumperformance.

New Dutch Connections en het Zuidelijk Toneel

De blik van de ander vormt voor veel voorstellingen van Het Zuidelijk Toneel het uitgangspunt. Want juist die blik geeft inzichten en andere wereldbeelden. Een samenwerking met de ToekomstAcademie sluit hierbij naadloos aan. Daarnaast zijn Bright O. Richards – oprichter van NewDutch Connections en drijvende kracht achter de Toekomstacademie – en Het Zuidelijk Toneel geen onbekenden voor elkaar. In 1991 ontvluchtte Bright zelf de oorlog in Liberia. Na de Toneelacademie in Arhnem te hebben doorlopen, speelde hij in vele televisie en theaterproducties. Bij Het Zuidelijk Toneel speelde Bright onder andere in De Gebroeders Ouedraogo (2008). Een voorstelling over de verwachtingen van Afrikaanse vluchtelingen van het Westen en andersom. Een samenwerking die voor zowel Het Zuidelijk Toneel als Bright O. Richards de basis legde voor een vervolg.

De ToekomstAcademie

De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun toekomstige carrièreplan. Op de ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken de jongeren en jongvolwassenen hun talenten en vaardigheden. Voor de minderjarige jongeren, die nog leerplichtig zijn, zal dit aanvullend onderwijs zijn en voor een deel van de 18+jongeren is het een vorm van alternatief onderwijs, omdat zij geen toegang meer hebben tot het reguliere onderwijs in Nederland. De ToekomstAcademie richt zich op de economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen.

De ToekomstAcademie Tilburg begint met een pilot waarbij 100 asielzoekers, in de leeftijd tot 30 jaar, worden begeleid. Ze krijgen een maatje, iemand van hun eigen leeftijd die hen wegwijs kan maken en daarnaast een coach uit het bedrijfsleven die hen wil begeleiden.

Maatjes en coaches gezocht

Vanuit de gedachte: iedereen kent wel iemand die kan bijdragen in het bereiken van de doelen van een ander, zoeken ToekomstAcademie Tilburg en Het Zuidelijk Toneel coaches en maatjes, de zogenaamde Art-buddies, die de jonge vluchtelingen gedurende de module kunst en cultuur willen ondersteunen. Samen bezoek je voorstellingen, concerten en/of musea en geef je deze nieuwe Nederlander een kijkje in de wereld van kunst en cultuur en via kunst en cultuur een kijkje in de samenleving.

Voor meer informatie over de vrijwilligersrollen en interesse kan men contact opnemen met Abubakarr Bangura, Projectleider ToekomstAcademie Tilburg via abubakarr@newdutchconnections.nl.

Op 8 september aanvang 16:00 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor maatjes en coaches bij Het Zuidelijk Toneel aan de Ringbaan Oost 8 in Tilburg.

Zuidelijk Toneel

Reageer op dit bericht