Nieuws

Aquamarant
Let op! Dit artikel is al 289 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Zwembad Aquamarant behaalt licentie Zwem-ABC

Zwembad Aquamarant – onderdeel van de Amarant Groep – met vestigingen in Rijsbergen en Tilburg is gecertificeerd met de licentie Zwem-ABC. Dit keurmerk, toegekend door Het Nationaal Platform Zwembaden, geeft ouders de zekerheid dat Aquamarant lesgeeft volgens de hoogste kwaliteitseisen van de zwembranche. Zweminstructrice Claire: “Het is de erkenning voor de kwaliteit die wij al jaren leveren.”

De naam Aquamarant staat voor de zwembaden binnen de Amarant Groep, een zorginstelling voor mensen met een beperking. Als zwembaden binnen een instelling zijn ze uniek en enorm trots dat ze dit kwaliteitskeurmerk behaald hebben.

Strengere eisen

Al enkele jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de nieuwe kwaliteitsstandaard Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als:

  • Is er voldaan aan wet- en regelgeving?
  • Is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
  • Werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche?
  • Is de zwemlesgevende voldoende opgeleid?
  • Is er nagedacht over de manier van lesgeven?
  • Hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles?
  • Is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure?

Met het nieuwe keurmerk voldoet Aquamarant aan de hoogste eigen die worden gesteld binnen de zwembranche. Kijk voor meer informatie op www.zwembadaquamarant.nl

Reageer op dit bericht