Vacature

Regionaal Archief Tilburg zoekt vrijwilligers

Regionaal Archief Tilburg zoekt vrijwilligers

Bedrijf: Regionaal Archief Tilburg Werk: Parttime Geplaatst op: 17 maart, 2017

Reageer op deze vacature

Regionaal Archief Tilburg zoekt vrijwilligers

In april start Regionaal Archief Tilburg met een grootschalig project om de vele gegevens uit oude notaris-archieven digitaal toegankelijk te maken via de website. Het archief doet dat samen met de ‘crowd’, iets waar deze instelling veel ervaring mee heeft.

Regionaal Archief Tilburg

In het archief worden vele waardevolle, bijzondere en historisch belangrijke bronnen bewaard op papier. Door deze te scannen en doorzoekbaar te maken, kunnen steeds meer mensen online onderzoek doen naar de geschiedenis van hun stad, familie, straat, pand of bedrijf. Notariële archieven vormen een belangrijke informatiebron. Mensen die van geschiedenis of van oud schrift houden kunnen een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van deze informatie.

Notarissen maken officiële akten op, die verzameld worden in een notarieel archief. Vóór het computertijdperk werden samenvattingen gemaakt van alle akten om deze snel terug te kunnen vinden. Dat heet een repertorium of repertoire. Deze samenvattingen leveren nu een onmisbare toegang tot de vele akten en de informatie die daarin staat. Als de gegevens uit die samenvattingen in een online database staan, kunnen we heel snel allerlei informatie over koop en verkoop van panden, overlijdens en erfenissen, eigendom van land en goederen terugvinden. Zo is de geschiedenis te reconstrueren van een stuk grond, een huis of een familie.

Om al die waardevolle informatie sneller beschikbaar te krijgen voor onderzoek roept het archief de hulp in van de ‘crowd’: het brede publiek dat de handen uit de mouwen wil steken.  De akten en de repertoria zijn allemaal gedigitaliseerd (tienduizenden scans) en komen te staan op www.velehanden.nl. Dat is de ‘digitale werkplek’ voor de deelnemers van dit project.

Informatiemiddag

Op zaterdag 25 maart organiseert het archief een informatiemiddag over notariële archieven, waarin wordt uitgelegd wat er van de deelnemers verwacht wordt. Zij zullen gegevens uit de oude samenvattingen gaan ontcijferen en overtypen. Uiteindelijk komen al deze gegevens op de website www.regionaalarchieftilburg.nl en kan iedereen gebruik maken van de gedigitaliseerde informatie.

Interesse

Meer weten? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl. Daar is meer informatie te vinden over het Vele-Handen-project. Of kom op 25 maart naar de informatiemiddag in Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75. Je kunt je daarvoor aanmelden via velehanden@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. 25 maart.