Vacature

Servicebureau Kinderopvang

Servicebureau Kinderopvang zoekt directeur kinderopvang

Bedrijf: Servicebureau Kinderopvang Werk: Fulltime Geplaatst op: 16 september, 2020

Reageer op deze vacature

Servicebureau Kinderopvang zoekt directeur kinderopvang

Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie voor kinderopvang met diverse locaties in Tilburg, Rijen, Eindhoven, Waalre en Valkenswaard.

De functie

De Directeur geeft leiding aan en is – binnen door de Raad van Bestuur gestelde randvoorwaarden en eisen – integraal verantwoordelijk voor in principe één besloten vennootschap waarbinnen kinderopvang (daaronder begrepen buitenschoolse opvang) wordt aangeboden. Je werkt als directeur eventueel een klein aantal uren mee in het primaire proces als pedagogisch medewerker.

Doel en resultaatgebieden van de functie

 • Het opstellen van de (pedagogische) werkplannen, (locatie-)begroting(en) en rapportages binnen de afgesproken beleidskaders. Is verantwoordelijk voor administratieve verslaglegging (met uitzondering van de salarisadministratie, het opmaken van de periodieke verlies- en winstrekeningen en de (accountantscontrole van de) jaarrekening).
 • Draagt zorg voor regelmatige, periodieke verslaglegging van de relevante kengetallen.
 • Is verantwoordelijk voor een evenwichtig pedagogisch klimaat op de locatie waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving.
 • Bereidt het pedagogisch locatiebeleid voor en mede ontwikkelt dit, realiseert en bewaakt de uitvoering van het pedagogisch locatiebeleid.
 • Coacht de medewerkers, levert een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en draagt zorg voor deskundigheids- en kwaliteitsbevordering. Kan in voorkomende situaties (en na overleg met de Raad van Bestuur) ook de taken uitvoeren van pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
 • Doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening.
 • Stuurt aan op resultaatgericht werken.
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve efficiënte personeelsbezetting. Maakt hiertoe dienstroosters en controleert de urenregistratie en salarisbetalingen middels het in gebruik zijnde geautomatiseerde systeem.
 • Is verantwoordelijk voor werving en selectie van pedagogisch medewerkers. Houdt coachings-, functionerings-, POP- en beoordelingsgesprekken.
 • Zorgt voor klantenwerving, regelt contracten met klanten en zorgt voor gedegen relatiebeheer.
 • Je zorgt voor naamsbekendheid en PR van de locatie.
 • Zorgt voor goed onderhoud en inrichting van het gebouw conform huisvestingsbeleid en merkbeleid. Voert het dagelijks beheer van de in gebruik zijnde accommodatie en inventaris.
 • Zorgt voor de inkoop van materialen, ICT, e.d.
 • Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de organisatie en betrokken instanties.
 • Zorgt voor een optimale kindplanning middels het in gebruik zijnde geautomatiseerde systeem en verzorgt de administratie die daar bij hoort (o.a. inschrijvingen verwerken, plaatsen/inplannen van kinderen, plaatsingsaanbod doen, plaatsingsovereenkomst opstellen en verzenden).
 • Je zorgt voor de maandelijkse facturering aan ouders, zorgt voor het regelmatig doen van betalingen aan crediteuren en is verantwoordelijk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Zorgt voor relatiebeheer en de administratie met betrekking tot de tussenschoolse opvang (indien van toepassing).
 • Is verantwoordelijk voor het financieel resultaat op het gebied van kostenbeheersing (zoals de inzet van personeel); omzetoptimalisatie; resultaatoptimalisatie (bezettingsgraad, efficiëntie, kostenbewustzijn, rendement etc.).

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Pedagogische kennis.
 • In de praktijk en/of door opleiding verworven bedrijfseconomische/boekhoudkundige kennis en/of vaardigheden die samenhangen met doel- en resultaatgebieden.
 • Jij hebt kennis van de organisatorische processen en de richtlijnen van de onderneming.
 • Je hebt kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels – en kwaliteitsbeleid.
 • Je hebt kennis van de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten.

Competenties

 • Kern: Betrouwbaar, Klantgericht, Samenwerken, Ontwikkelingsgericht, Kindvriendelijk.
 • Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden.
 • Pro actief en ondernemend.
 • In staat om op diverse niveaus netwerken te onderhouden.
 • Zelfstandig kunnen werken en beslissen.
 • Administratief sterk.
 • Klantgericht en resultaatgericht.
 • Hands on.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Mail dan een motivatiebrief en je CV aan: h.koning@kinderopvanggroep.nl.

Voor meer informatie kun je terecht bij Harriëtte Koning – lid Raad van Bestuur, tel. 06 – 55 84 81 56.