Laden Evenementen

Concert van Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia

Informatie
Datum:
18 juni 2022 14:30
-
20 juni 2022 16:00
Prijs: €10

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 1877 organiseert elk jaar een zomerconcert voor hun donateurs en andere ondersteuners. Vanzelfsprekend wil het koor zich dan niet alleen van zijn beste kant laten zien, maar zetten ook enkele koorleden hun beste beentje voor, door te laten horen dat zingen altijd veel plezier geeft, ook buiten de koorzang. Het programma in dit jubileumjaar (het koor bestaat nu 145 jaar) is een mix van alle genres die ons repertoire kent, een middag met grote afwisseling dus.  

Het koor heeft, net zoals vele andere gezelschappen, in de twee coronajaren weinig kunnen zingen en repeteren. Met veel energie zijn de ruim 50 mannen die het koor nu telt aan de slag gegaan om weer ‘op stoom’ te komen. Bijna alle donateurs zijn ons trouw gebleven in deze lastige jaren. We danken hen graag met dit mooie concert.

Meer informatie

Maar ook anderen zijn van harte welkom! Aan hen vragen we een toegangsprijs van €10. Kaarten kunt u bestellen via een mail naar vrienden@sint-caecilia.nl en het storten van het bedrag op rekeningnummer NL32RABO0338344500 KTM CAECILIA. Uw kaart te liggen dan klaar bij de ontvangst op 18 juni. Losse kaarten zijn ook verkrijgbaar op 18 juni aan de zaal.