Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST)

centrumvoorarchitectuurenstedebouwtilburg_logo_181208.gif
Informatie
Adres:Sint Ceciliastraat 1
Geen openingstijden beschikbaar
Over Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST)

Wat is CAST?

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) is opgericht in december 1994. CAST heeft als doel de belangstelling voor en het denken en het debat over architectuur, stedenbouw en landschap – en dat met name in en om de stad Tilburg – blijvend te stimuleren.

CAST stelt zich op als podium voor informatie, kritiek en reflectie en is daarbij zonder uitzondering onafhankelijk. CAST speelt in op de belangstelling voor én de waardering van de eigen kwaliteit en schoonheid van de hedendaagse architectuur. Sinds de oprichting is een omvangrijke reeks van activiteiten door CAST gerealiseerd. Lezingen, debatten, tentoonstellingen, ontwerpend onderzoek en publicaties zijn steeds beproefde middelen geweest. Verbreding van de doelgroep en aangaan van coalities met partijen die affiniteit hebben met architectuur, stedenbouw of aanverwante disciplines is een doel dat in zichzelf wezenlijk is.

Voortdurend worden nieuwe wegen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap verkend en wordt bestaande kennis en thematiek uitgediept. Het centrum richt zich daarbij zowel op beroepsgroepen die zijn betrokken bij architectuur en stedenbouw, als op het brede publiek.

Architectuur TV

Wil jij wel eens een kijkje willen nemen achter de deuren van beeld bepalende gebouwen in Tilburg? Nu is je kans! ArchitectuurTV is een nieuw initiatief van Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) in samenwerking met ViewFound Producties.
Aanleiding voor het initiatief is het grote aantal gebouwen in Tilburg (Midden – Brabant) dat voor het brede publiek niet of slechts beperkt toegankelijk is. Door middel van video wil CAST het publiek toch de kans geven om meer van deze gebouwen te bekijken en te ontdekken.
De eerste uitzending toont de ‘Faculty Club’ van de Tilburg University, ontworpen door Shift Architecture Urbanism. Dit paviljoen ontving reeds de prestigieuze Europese Red Dot Design award 2012. In de tweede aflevering wordt de ‘Broodbakkery’ belicht. Dit karakteristieke rijksmonument is in opdracht van eigenaar en gebruiker Kinkorn gerenoveerd door architect Thomas Bedaux. Beide gebouwen liggen in de gemeente Tilburg.

CAST Stedenbouw & architectuur

De regio Midden-Brabant, met als kern de stad Tilburg, vormt steeds het uitgangspunt voor de CASTactiviteiten. Als ongeplande industriestad onttrekt Tilburg zich aan de traditionele opvattingen van stadsschoon: Tilburg heeft geen schilderachtig middeleeuws stadshart en is geen regelmatig geordende metropool van de toekomst. In Tilburg is daarentegen, op relatief kleine schaal, al meer dan een eeuw zichtbaar hoe bestaande kernen samengevoegd zijn tot een leefbaar groter geheel. Dat maakt Tilburg zo bijzonder en verklaart waarom deze stad steeds vaker als een voorbeeld wordt gezien.

Een voorbeeld van hoe steden zich kunnen ontwikkelen nu met de snel voortschrijdende verstedelijking van Nederland, het ideaal van de stad als strakke samenhang in het landschap, niet meer haalbaar blijkt. Juist vanuit Tilburg kan dus zowel regionaal als landelijk een zinnige bijdrage worden geleverd aan het denken over de toekomst van de Nederlandse stad en haar architectuur.

CAST werkwijze en –organisatie

Bij het organiseren van de uiteenlopende activiteiten werkt CAST inhoudelijk en soms ook in de uitvoering samen met instellingen die actief zijn op het gebied van architectuur en stedenbouw in Tilburg en omgeving. Dit zijn onder andere de BNA kring Midden-Brabant, de Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw, Avans hogescholen, ROC Tilburg, Cultuur in School Tilburg, BKKC, diverse particuliere initiatieven en verscheidene gemeentes.

Maar ook met anderen werkt CAST regelmatig samen. Lokaal met onder meer de Bibliotheek Midden-Brabant, de TiU, ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwerpers. Maar ook provinciaal en landelijk met o.a. het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het KEI, de Provincie Noord-Brabant en collega architectuurcentra in Nederland (Netwerk AC) en in Vlaanderen.

De CASTactiviteiten en -projecten worden financieel mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur op basis van een door CAST jaarlijks in te dienen inhoudelijk jaarprogramma. Daarnaast honoreert de gemeente Tilburg de initiatieven van CAST jaarlijks met een structureel, substantiële subsidie en geven andere gemeentes, instellingen en bedrijven bijdragen als (project)sponsor.

CAST team

Stichting CAST heeft drie vaste medewerkers parttime in dienst: een bureaumanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de administratie en financiële controle en twee programmamakers die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de uitvoering van het programma en contacten met partners, sponsoren en het publiek. Voor de uitvoering van de activiteiten maakt CAST op projectbasis tevens gebruik van freelance deskundigen en vrijwilligers.

Medewerkers:
Myrthe Breukink – programmamaker: myrthebreukink@castonline.nl
Henriëtte Sanders MA – programmamaker: henriettesanders@castonline.nl
Inge Wolfs – bureaumanager: secretariaat@castonline.nl

Openingstijden
 • Maandag :
  Gesloten
 • Dinsdag :
  Gesloten
 • Woensdag :
  Gesloten
 • Donderdag :
  Gesloten
 • Vrijdag :
  Gesloten
 • Zaterdag :
  Gesloten
 • Zondag :
  Gesloten