DR+ Architecten

DR+ Architecten
Stationsstraat 29
5038 EC  Tilburg
0616476983

info@drplusarchitecten.nl

DR+ Architecten

DR+ Architecten vertaalt de wensen van de opdrachtgever na een grondige analyse van het programma van eisen, de locatie en de omgeving naar de ideale ontwerpopgave om vervolgens in uitvoerig overleg tot het ultieme ontwerp te komen. Dit gebeurt van grof naar fijn, van een schetsontwerp naar uitvoeringsstukken. Elke fase is pas afgerond als aan ieders tevredenheid kan worden voldaan. 

Kernbegrippen DR+

Kernbegrippen voor de ontwerpen van DR+ Architecten zijn: helderheid, orde, functionaliteit en duurzaamheid. Deze zijn sterk bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Onlosmakelijk verbonden met de buitenkant is voor hen het interieur als een integraal aspect van de hele ontwerpopgave.

Een belangrijk aspect in het ontwerpproces is de fascinatie voor contrasten: het gebouw versus de omgeving, binnen versus buiten, oud versus nieuw. Niet zozeer om daarmee te polariseren en stelling te nemen maar juist om nuance, aansluiting en samenhang te garanderen.

Locatie