Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Humanitas helpt mensen zichzelf te helpen en iedereen kan een beroep doen op Humanitas. Omdat wij vinden dat ieder mens verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn medemens, komen daarbij respect voor ieders keuze en gelijkwaardigheid tussen mensen op de eerste plaats.

De Vereniging Humanitas werkt voortdurend aan een vernieuwend en toegankelijk scala aan activiteiten. Het aanbod kan, afhankelijk van de behoefte die er leeft, per plaats verschillen.

Verschillende taken worden door Humanitas uitgevoerd, gedeeltelijk door vrijwilligers zoals projecten: Elk kind telt, Vallen en opstaan, Alleen en samen, Oud en redzaam, Apart en erbij, Verwerken en verder, Het Luisterend oog (website) en Oor (bezoeken), Maatschappelijk betrokken ondernemen, Werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie, Bonded Labour, Maatschappelijk opvang, Allochtone vrouwentelefoon, School voor vrijwilligers, Helpdesk WMO en Home Start (al dan niet ondersteund door professionals); en door de werkstichtingen Thuiszorg/dienstverlening, Financiƫle hulverlening, Kinderopvang, Gehandicaptenzorg, Daklozenopvang, Ouderenzorg, Asieljongeren, Maatschappelijke opvang (al dan niet ondersteund door vrijwilligers).

In Midden Brabant zijn we bezig met een aantal projecten zoals:
Tilburgers kijken naar elkaar
(zie www.tilburgerskijkennaarelkaar.nl),
Luisterend Oor
Levenservaringen Tilburgers en oudere vluchtelingen,
Home Start (Waalwijk)
Apart en erbij,
Werkgroep Genderdysforie (in oprichting)
Thuisadminstratie (in oprichting)
Huis van de Wereld

Natuurlijk kunnen we dit alleen doen als we voldoende vrijwilligers hebben. We zijn dus altijd op zoek naar mensen die willen doen wat ze moeten of kunnen doen

Locatie