Rens Mesters

Rens Mester Logo
Noordhoekring 328
5038GH  Tilburg
06-41766586

info@mesters.nl

Rens Mesters

Rens Mesters verleent zorg aan mensen met psychosociale problemen, zoals stress, overspannenheid, verliesverwerking, milde depressies, relatieproblemen en aanpassingsproblemen bij veranderingen in het leven. Daarnaast richt Rens Mesters zich op het voorkomen en beperken van psychische problemen en symptomen daarvan.

Op 1 januari 2001 is deze praktijk gestart en is geregistreerd bij: Algemene Beroepsvereniging van Counsellors (ABvC), de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarnaast zijn ze ingeschreven als Register Therapeut bij RBCZ. Wat betreft hun trainingsactiviteiten zijn ze opgenomen in het CRKBO register en geregistreerd bij Gcoach. Ze werken samen met huis- en bedrijfsartsen en andere hulpverleners in de regio.

Rens Mesters zit in het pand van Personal Health Center Totaal Vitaal.

Locatie