Secretariaat Stichting Centraal Sint Nicolaas Comite Tilburg

Secretariaat Stichting Centraal Sint Nicolaas Comite Tilburg

Over het Comite

Sint Nicolaas is een goede bekende van zowel jong als oud. Het Tilburgse Sint Nicolaas Comité is al zeer lang actief in de gemeente Tilburg. Het Tilburgse Sint Nicolaas Comité is het oudste comité van Nederland. Sinds 1901 organiseert het comité de intocht van Sint Nicolaas in de gemeente Tilburg. Al sinds 1901 is het motto: “ anoniem geven zonder daar iets voor terug te willen hebben”. Dit motto is anno nu nog steeds actueel! Het Tilburgse Sint Nicolaas Comité maakt, met de jaarlijkse viering van het Sint Nicolaasfeest, onderdeel uit van de Tilburgse cultuur en folklore. De Sint Nicolaasviering is niet meer weg te denken uit Tilburg.

De stichting Centraal Sint Nicolaas Comité functioneert dankzij de steeds weer onaflatende inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ieder jaar weer zijn binnen het Comité ongeveer 150 actieve vrijwilligers bezig om het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest tot een succes te maken. Deze vrijwilligers komen uit alle lagen van de Tilburgse samenleving en ver daarbuiten. De “Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg”, zoals het Comité voluit heet, is gedurende het hele jaar bezig met de voorbereidingen van het Sint Nicolaasfeest om er op die manier voor te zorgen dat het feest ieder jaar weer een succes is voor Tilburg en haar bevolking.

Wat zijn de doelen van het Comité?

De doelstelling van de Stichting Centraal Sint Nicolaas Comite Tilburg zijn “het stimuleren van de viering van het Sint Nicolaasfeest in de gemeente Tilburg. Dit doen we op verschillende manieren.

Wie staan er achter de Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg

De Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg maakt gebruik en wordt geadviseerd door een commissie van aanbeveling.

Over welke middelen kan de stichting beschikken?

Naast de onaflatende inzet en het enthousiasme en creativiteit van het grote aantal vrijwilligers heeft de Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg natuurlijk ook behoefte aan geldelijke middelen. Naast een waarderingssubsidie van de gemeente Tilburg zijn we afhankelijk van sponsoring, donaties en giften. Ook de jaarlijkse collecte-inkomsten zijn een belangrijke bron van inkomsten. Ook vindt sponsoring in natura steeds meer plaats. Hiermee helpen diverse partijen in de stad de stichting op een goede manier en dragen eraan bij dat het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest ieder jaar weer doorgang kan vinden en een succes is.

Locatie