Stedenband Tilburg Matagalpa

stedenbandtilburgmatagalpa_logo_181208.jpg
Informatie
Adres:5042WS, Tilburg
Geen openingstijden beschikbaar
Over Stedenband Tilburg Matagalpa

De Stedenband Tilburg-Matagalpa bestaat sinds 1984. Het is een professionele vrijwilligersorganisatie met een klein secretariaat dat werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur. De activiteiten van de Stedenband worden uitgevoerd door werkgroepen -die uit vrijwilligers bestaan- en de coördinator. In 1988 kreeg de Stedenband een officiële status.

Gemeente Matagalpa

De gemeente Matagalpa en de gemeente Tilburg dragen sindsdien bij aan de Stedenband Tilburg-Matagalpa. In 1992 werd de samenwerking verstevigd doordat in Matagalpa het Comité Mano Vuelta werd opgericht, de counterpart van de organisatie in Tilburg. De gemeente Tilburg financiert voor een groot deel de kosten van de organisatie.

Geld voor projecten wordt verkregen door subsidies, incidentele of periodieke donaties en inkomsten uit activiteiten. Geld dat bestemd is voor projecten op het gebied van (beroeps)onderwijs en economische ontwikkeling wordt door HIVOS verdubbeld. Er wordt tien procent ingehouden voor projectadministratiekosten.

Werkwijze

Al vanaf 1984 ondersteunt de Stedenband projecten in Nicaragua en informeert inwoners van Tilburg over de situatie in dat land. De activiteiten zijn gericht op de stad en de regio Matagalpa. De ondersteuning gaat vooral naar scholen, vrouwenorganisaties, milieuprojecten en ondernemers. De Stedenband probeert heel gericht fondsen te werven en koppelt gelijksoortige organisaties in beide steden aan elkaar: scholen in Tilburg aan scholen in Matagalpa, zorginstellingen aan een Moeder- en Kindcentrum en ondernemers aan ondernemers.

Naast het geven van financiële steun, worden ook kennis en ervaring uitgewisseld. Bovendien hoopt de Stedenband dat, door het bevorderen van het contact, mensen een reëel beeld krijgen van de Nicaraguaanse samenleving. De ontwikkeling van landen en volken is een complex historisch proces, waarbij macht een grote rol speelt.

Ongelijkheid binnen een samenleving, of tussen landen en volken, wordt door mensen gecreëerd en kan ook door mensen worden veranderd. Bewustwording, organisatie, emancipatie en solidariteit -zowel in rijke landen als in kansarme landen- kunnen bijdragen aan een rechtvaardige ontwikkeling. De Stedenband wil bijdragen aan een rechtvaardiger ontwikkeling, niet alleen op economisch, maar ook op sociaal, ecologisch en cultureel gebied.

De kracht van de Stedenband zit in de langdurige relatie en de structurele bijdrage aan de ontwikkeling van Matagalpa. Van het ondersteunen van losse projecten is de aandacht verschoven naar het ondersteunen van bredere initiatieven ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling, zonder de kansarme bevolking uit het oog te verliezen. Zo zet de Stedenband zich ook in voor de millenniumdoelen.

Vrijwilligers

Bij de Stedenband zijn ruim vijftig vrijwilligers actief. Zij werken mee in een werkgroep of projectgroep, organiseren sponsorlopen, fietstochten of andere activiteiten om Tilburgers voor de Stedenband te interesseren, ze schrijven stukken voor het informatieblad, vertalen teksten en brieven, organiseren een programma voor gasten uit Matagalpa, werken mee aan de presentatie op het Festival Mundial of zitten in het bestuur.

Je bent als vrijwilliger van harte welkom om mee te helpen in de Stedenband. Ook stagiairs zijn van harte welkom. Veel vrijwilligers van de Stedenband zijn actief binnen een van de werkgroepen: onderwijs, vrouwen, milieu en economische ontwikkeling. Voor meer informatie over een van deze werkgroepen kun je contact opnemen. Ook wordt steeds meer projectmatig gewerkt. Vacatures zijn te vinden op de Brabantse vacaturebank.

Openingstijden
 • Maandag :
  Gesloten
 • Dinsdag :
  Gesloten
 • Woensdag :
  Gesloten
 • Donderdag :
  Gesloten
 • Vrijdag :
  Gesloten
 • Zaterdag :
  Gesloten
 • Zondag :
  Gesloten