Stichting Caribische Senioren Tilburg

149621_Stichtingcaribischesenioren_logo_13122010.jpg
Informatie
Adres:5042 WS, Tilburg
Geen openingstijden beschikbaar
Over Stichting Caribische Senioren Tilburg

De samenleving vergrijst en het is duidelijk dat het ook met onze doelgroep hetzelfde gebeurt.

De Stichting Caribische Senioren Tilburg heeft als doelgroep Antillianen en Arubanen in Tilburg en omstreken, dus vijftig plussers. Als Stichting willen we de belangen behartigen van deze doelgroep.

We hebben de ervaring dat vele senioren weinig bekend zijn met de snelle maatschappelijke veranderingen.

Ze staan tamelijk geïsoleerd en bevinden zich op de rand van onze maatschappij. Hun financiële draagkracht is slecht en zij zijn niet goed geïnformeerd over de sociale en gezondheidsvoorzieningen. Tevens verkrijgen deze groep van senioren niet op adequate wijze antwoord op vragen van zaken die zich om hen heen afspelen.

Er is grote behoefte om elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te doen en informatie te krijgen. We willen sociaal culturele, educatieve, informatieve bijeenkomsten organiseren om het isolement en de vervreemding en de sociale achterstand te doorbreken. We zullen hierbij samenwerken, netwerken met andere zelf-/organisaties om ons doel te bereiken.

Doelstelling

 1.  Het doorbreken van het sociale isolement door het organiseren van sociaal culturele, educatieve en informatieve activiteiten.
 2. Het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van de doelgroep in de samenleving om onze sociale positie te verbeteren en /of te versterken.
 3. Een signaal- en adviesfunctie vervullen, gevraagd of ongevraagd naar andere organisaties, die te maken hebben met seniorenzorg, naar de gemeente en de provincie.
 4. Netwerkontwikkeling tussen onze doelgroep en andere Tilburgse senioren te bevorderen.
 5. Het bewaken en het doorgeven van ons cultureel erfgoed via senioren aan Antilliaanse en Arubaanse jongeren en een bijdrage te leveren aan het doorgeven van onze waarden en normen.
Openingstijden
 • Maandag :
  Gesloten
 • Dinsdag :
  Gesloten
 • Woensdag :
  Gesloten
 • Donderdag :
  Gesloten
 • Vrijdag :
  Gesloten
 • Zaterdag :
  activiteiten van 17:00 - 22:00 uur
 • Zondag :
  Gesloten