Stichting Horeca Concentratiegebied Tilburg

340077_logohcg.jpg
Informatie
Adres:5038BN, Tilburg
Vandaag geopend tot 17:00

Nieuws van Stichting Horeca Concentratiegebied Tilburg

Over Stichting Horeca Concentratiegebied Tilburg

Sinds de oprichting van het HCG in 2002, richt de stichting zich op het behartigen van belangen van de horeca ondernemers gevestigd in het horeca concentratiegebied.

De doelstelling van het HCG kan als volgt worden geformuleerd:

‘Door effectieve samenwerking wil het HCG economische groei stimuleren’

De stichting heeft haar pijlen gericht op een aantal hoofdonderwerpen waarbinnen verschillende successen zijn behaald. Deze hoofdonderwerpen zijn: beleid, veiligheid, marktbewaking, facilitair en samenwerking met externe partijen.

Hieronder een uiteenzetting van de onderwerpen van gesprek in de afgelopen jaren en de successen die door inzet van het HCG zijn behaald.

Onderwerpen

Beleid
– Vergunningenstelsel
– Terrasvergunningen
– Evenementenbeleid
– Drank en Horecawet
– Algemeen Plaatselijke Verordening
– Gebruiksvergunning
– Bestuurlijk Overleg
– Politie inzet
– Horeca nota

Veiligheid
– Crowdmanagement
– Novadic Kentron (alcoholmatiging)
– Huis en gedragsregels
– Keurmerk Veilig Uitgaan
– Collectieve Horeca Ontzegging
– Risico omschrijving voetbalwedstrijden
– Sms alert horeca tijdenskermis
– Calamiteitenverlichting
– Portier overleg

Marktbewaking
– Para commerciële horeca
– Ondersteunende horeca
– Openingsvoorwaarden studentensociëteiten
– Lege kosten evenementen
– Concurrerende horeca tijdens kermis

Facilitair
– Plaskruizen/ Uri liften uitgaansgebied
– Fietsenstallingen
– Evenementenaansluitingen
– Herinrichting horecagebieden

Externe Partijen
– Binnenstad Management Tilburg
– Koninklijke Horeca Nederland
– Winkeliersvereniging binnenstad
– Carnaval stichting
– Kermis organisatie
– Gemeentelijke afdelingen
– Bestuurlijk Overleg
– Politie
– Geluidsdeskundigen

Het HCG wil zich ook in de toekomst blijven richten op de genoemde hoofdonderwerpen. Daarnaast wil het HCG de samenwerking met de verschillende externe partijen versterken.

Bestuur

Dagelijks Bestuur :
Voorzitter : Alex Schneiders
Penningmeester : Niek van den Broek
Secretaris : Sander Min
Uitvoerend secretariaat : Jannet Wouters

Het algemeen bestuur kent vertegenwoordiging van pleinhoofden uit de verschillende deelgebieden
• Stadhuisstraat
• Pieter Vreedeplein
• Heuvelring
• Heuvel
• Korte Heuvel
• Piusplein
• Paleisring

Vergaderstructuur
– algemene bestuursvergadering, maandelijks
– kermiscommissie vergadering, maandelijks
– carnavals commissie vergadering, periodiek
– bestuurlijk overleg horeca, elk kwartaal

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons uitvoerend secretariaat:

Stichting Horeca Concentratiegebied Tilburg
Jannet Wouters
p/a IJzerstraat 23
5038 BN Tilburg
013 – 581 00 10
info@binnenstadmanagementtilburg.nl
www.tilburg.com/HCG

Openingstijden
 • Maandag :
  09:00 - 17:00
 • Dinsdag :
  09:00 - 17:00
 • Woensdag :
  09:00 - 17:00
 • Donderdag :
  09:00 - 17:00
 • Vrijdag :
  Gesloten
 • Zaterdag :
  Gesloten
 • Zondag :
  Gesloten