Stichting Voedselhulp Tilburg

stichitngvoedseltilburg_logo_181208.jpg
Informatie
Adres:5042PM, Tilburg
Vandaag geopend tot 17:30
Over Stichting Voedselhulp Tilburg

Doel Stichting Voedselhulp Tilburg

Gezinnen die tegen de armoede grens of onder het minimum grens leven te helpen met een voedselpakket, voorzien van allerlei levensmiddelen die nodig zijn in een gezin, om onder normale omstandigheden te leven.

Jonge gezinnen, die door omstandigheden in zo’n situatie beland zijn, samen met het maatschappelijk werk, te helpen om terug te keren in de maatschappij, zodat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van een uitkering.

Gezinnen die tijdelijk hulp nodig hebben, omdat ze bezig zijn om hun leven opnieuw in te richten en bereid zijn om hulp te aanvaarden van het maatschappelijk werk.

Ouderen die het moeilijk hebben om rond te komen, te helpen om zo dank je wel te zeggen voor hetgeen ze gedaan hebben voor ons in hun leven.

Kinderen een jeugd geven die niet vanuit armoede komt, maar vanuit liefde en warmte uit een gezin. Deze kinderen zijn de toekomst en wij moeten voor hun zorgen.

Om Echtparen of een Organisatie te helpen een Voedselhulp Project in hun eigen stad of regio op te zetten,door overdracht van kennis en ervaring. Je hoeft het wiel niet nog een keer uit te vinden. Onafhankelijk zijn en op je eigen manier hulp bieden aan je medemens.

Mogelijkheden uit werken om fondsen te werven en activiteiten te organiseren voor hun cliënteel.

Door samen te werken en uitwisseling van kennis en ervaring kunnen wij veel mensen helpen in onze eigen omgeving. Er zit veel kracht in eenheid en samenwerking.

Hoe kunt u ons helpen:
– consumptie goederen die tegen de datum aanlopen af staan.(onze distributie is heel kort)
– levensmiddelen die er slecht uitzien voor de verkoop
– verpakkingen die beschadigd zijn
– producten die een verkeerde etiket hebben gekregen
– in principe kunnen wij “alles” gebruiken, wat u wilt schenken.

U kunt ons ook financieël ondersteunen om de hoge kosten te financiëren.

Maak Uw gift over op girorekening 14.79.605 van Stichting Voedselhulp Tilburg – te Tilburg

Openingstijden
 • Maandag :
  09:30 - 17:30
 • Dinsdag :
  09:30 - 17:30
 • Woensdag :
  09:30 - 17:30
 • Donderdag :
  09:30 - 17:30
 • Vrijdag :
  09:30 - 17:30
 • Zaterdag :
  Gesloten
 • Zondag :
  Gesloten