Taxateurs Unie

taxalogo.jpg
Informatie
Adres:5107NE, Dongen
Gesloten
Over Taxateurs Unie

Taxateurs Unie is het eerste ISO gecertificeerde taxatie-validatie-instituut van Nederland. Haar dienstverlening is er op gericht om maximaal bij te dragen aan objectieve en betrouwbare taxatierapporten. De ambitie: 100% betrouwbare taxatierapporten.

Validatie van taxatierapporten

Alle geldverstrekkers die borgen dat aan alle, door hen verstrekte hypothecaire geldleningen, een gevalideerd taxatierapport ten grondslag liggen accepteren door Taxateurs Unie gevalideerde taxatierapporten. Maar ook NHG, woningcorporaties, intermediairs en meer dan 2.500 taxateurs vertrouwen op de dienstverlening van Taxateurs Unie.

Missie

Taxateurs Unie wil, onafhankelijk van welke partij of belangengroepering ook, voor alle relevante partijen op de markt voor onroerend goed taxaties een spilfunctie vervullen.

 • Snelle, efficiënte en bovenal betrouwbare taxaties van onroerend goed
 • Een optimale communicatie tussen alle bij vastgoed taxaties betrokken partijen

De kernwaarden gelden daarbij als richtlijnen hoe ze met elkaar, met de klanten en de leveranciers willen omgaan: onafhankelijk, open & eerlijk, snel & flexibel, verantwoordelijk en professioneel.

Het platform

Taxateurs Unie heeft een online platform ontwikkeld waarbij een diversiteit aan stakeholders taxatieopdrachten kan toebedelen aan daartoe gerechtigde taxateurs. Deze taxateurs zijn vervolgens in staat om binnen de TU-applicatie taxatierapporten uit te werken, te verreiken met foto’s, referentieobjecten, modelwaarderapporten en overige relevante bijlagen.

Vervolgens wordt het validatieproces doorlopen. Het taxatierapport wordt, nadat de ‘syntax- en waarschijnlijkheidscontroles’ zijn doorlopen, ter validatie aangeboden aan Taxateurs unie. De gecertificeerde Validatie Medewerkers van Taxateurs Unie geven een finaal oordeel om te zorgen dat slechts de taxatierapporten die aan alle kwaliteitseisen voldoen (digitaal) worden toegezonden aan geldverstekkers/banken en andere stakeholders.

De organisatie

Met een team van circa 15 personen zorgt Taxateurs Unie voor een gestroomlijnd validatieproces van taxatierapporten en voor een efficiënte en vriendelijke communicatie tussen betrokken partijen.

 

Openingstijden
 • Maandag :
  08:30 - 17:00
 • Dinsdag :
  08:30 - 17:00
 • Woensdag :
  08:30 - 17:00
 • Donderdag :
  08:30 - 17:00
 • Vrijdag :
  08:30 - 17:00
 • Zaterdag :
  Gesloten
 • Zondag :
  Gesloten