TweeSteden Ziekenhuis

TweeSteden Ziekenhuis

Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis. Wij bieden een breed palet aan kwalitatief uitstekende zorg, dichtbij huis en van oudsher met de menselijke maat. Opleiden van medisch specialisten, en daarnaast vele andere disciplines, is eveneens een kerntaak van ons ziekenhuis. Onze zorg wordt verleend in een bijpassende omgeving; Tilburg, Waalwijk en ook Oisterwijk kennen een verschillende zorgsfeer elk met duidelijke toegevoegde waarde voor patiënt en familie.

Binnen ons brede zorgpalet hebben we een beperkt aantal speerpunten waar we ‘het gewone buitengewoon goed doen’. Op onderdelen van onze zorg zijn we marktleider en/of vervullen we een regiofunctie.

Speerpunten

Zorg voor vrouw en kind Zorg voor mensen met kanker Zorg voor mensen met hart- en vaatziekten Zorg voor de ouder wordende mens Zorg voor patiënten met overgewicht Zorg voor mensen met een orthopedische zorgvraag

Actief aanjager van regionale samenwerking

Het nemen van verantwoordelijkheid voor continuïteit van ziekenhuiszorg in onze regio, veilig, doelmatig en goed bereikbaar, is de basis van ons denken en handelen. Wij vervullen hierin een actieve rol als aanjager voor verdere samenwerking in de tweede lijn. Er is een goede samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis, met huisartsen, de thuiszorg en verpleeghuizen. Onze locatie in Tilburg is strategisch, naast onze samenwerkingspartners Instituut Verbeeten, verpleeghuis De Hazelaar (De Wever) en Kraamcentrum de Meiboom (Thebe).

Kwaliteitskeurmerken

– Sinds 2001 NIAZ geaccrediteerd

– Drie smiley’s voor uitstekende zorg aan moeder en kind: kinderafdeling, kinderdagbehandeling en moeder-kind afdeling (kraamafdeling, neonatologie en verloskunde)

– Roze lintje borstkankerzorg – klinisch farmaceutisch laboratorium van de Ziekenhuisapotheek is sinds 2001 gecertificeerd door het CCKL

– WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

– Vaatkeurmerk sinds 2008

– De ziekenhuisapotheek van het TweeSteden ziekenhuis voldoet aan de GMP-Z norm

Bezoektijden / bezoekuur Dagelijks is het mogelijk om van 14.00u tot 20.00u patiënten te bezoeken.

Bekijk de website voor afwijkende bezoektijden

Locatie