Xpect Primair

xpect primair
J. Asselbergsweg 38
5002 AA  Tilburg
www.xpectprimair.nl/

bestuur@xpectprimair.nl

Xpect Primair

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs.

Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Xpect Primair wil midden in de Tilburgse samenleving staan en zoekt daarom de samenwerking actief op.

Locatie