17 oktober dag van de armoede

Op 17 oktober komen over de hele wereld mensen samen om te benadrukken dat armoede een schending van de mensenrechten is. Ook in Nederland heerst armoede. Arm zijn, heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Het is belangrijk dat er aandacht is voor armoede.

Armoede
Wie kan er rondkomen van een uitkering? Veel geld om iets leuks te doen zit er niet in. Hoe vind iemand een gezellige, leefbare woning? Hoe zorgt u dat uw kinderen een goede opleiding kunnen volgen? En wat doet u tegen discriminatie op basis van uiterlijk als u uw tanden niet kan laten verzorgen?

Armoede en gezondheid
Arm maakt ziek, ziek maakt arm! Mensen die onder de armoedegrens leven, zijn vaker ziek en leven minder lang (bron: www.rivm.nl). De belangrijkste oorzaken van gezondheidsverschillen zijn:
• verschillen in inkomen en opleiding;
• verschil in leef- en werkomstandigheden;
• verschil in leefstijl;
• verschil in psychosociale omstandigheden.
Vrijwel iedereen is het erover eens dat grote verschillen in gezondheid tussen arm en rijk onacceptabel zijn.

Voorkomen, verminderen, verkleinen
De GGD wil gezondheidsachterstanden terugdringen. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk en een aanpak waarbij gezondheid in alle beleidsterreinen aandacht krijgt. Door veranderingen aan te brengen in woon-, werk- en leefomstandigheden verminderen gezondheidsverschillen. Het is belangrijk te investeren in verhoging van te lage inkomens, groenere wijken, betere huisvesting, verhoging van opleidingskansen en gezondheidspreventie in wijken.

Overgewicht
Overgewicht komt vooral bij lage inkomens voor. Vroeger was overgewicht een symbool van rijkdom. Nu zien we het tegenovergestelde. Mensen met een laag inkomen bewegen vaak te weinig, omdat ze minder geld hebben voor sport. Ze kopen vaak eten met veel calorieën. Gezondere producten zijn duurder. Een betere kennis van voeding voorkomt dit.

Preventie in wijken
De wijkgerichte benadering zoekt samen met de doelgroep naar thema’s die aansluiten bij hun belangstelling. De sector volksgezondheid werkt bij preventie in de wijk samen met andere sectoren zoals arbeid, huisvesting, onderwijs en milieu. Voorbeeldprojecten van de GGD Hart voor Brabant:
Gelijke Gezondheid Gelijke Kansen in Tilburg, zie www.GGGK.nl, Samen gezond in Oss en Wijkgezondheidswerk in ‘s-Hertogenbosch. Kijk voor meer informatie op www.ggdhvb.nl bij leefstijl. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere gezondheidsonderwerpen, neem dan contact op met de GGD Hart voor Brabant via 0900 – 4636443 (lokaal tarief). Of kijk op de website www.ggdhvb.nl.