2013: Betalen voor parkeren per minuut

Nieuwe betaaltechnieken maken 'real time' parkeren in 2013 mogelijk

Binnenkort is het mogelijk om in Tilburg 'real time' te parkeren; afrekenen voor het aantal minuten dat je daadwerkelijk parkeert. Dat wordt mogelijk omdat is besloten zowel stadsbreed gsm/app parkeren als (stads)pasparkeren in alle openbare parkeergarages en in nieuw te reguleren gebieden in te voeren. De betaaltechnieken worden in de loop van 2013 operationeel.

Op dit moment is parkeren op straat alleen mogelijk met de chipknip, een bezoekerspas of contant. In een aantal openbare parkeergarages is het daarnaast mogelijk om te betalen met creditkaart en pinpas. Gemiddeld worden nu zo'n 70 tot 80% van de transacties nog contant betaald. Dat gebeurt in zogeheten tijdsblokken, waarbij de kleinste betaaleenheid 10 eurocent is voor zo'n 4 minuten.

Real time parkeren
Tilburg wil echter snel overstappen op het zogeheten real time parkeren, het afrekenen voor het aantal
minuten dat werkelijk wordt geparkeerd. Wethouder Roel Lauwerier van Mobiliteit is er duidelijk over:
“Het is niet meer van deze tijd om te betalen voor tijd die je niet parkeert. Je betaalt toch ook alleen voor de minuten die je belt, en niet voor het volledige uur. Waarom zou dat bij het betaald parkeren op straat en in onze parkeergarages dan wel zo zijn?”.

Belangrijkste uitgangspunt van real time parkeren door het invoeren van nieuwe betaaltechnieken is dat het toegevoegde waarde voor de klant heeft. “Met het invoeren van real time parkeren bieden we een extra service aan de parkerende bezoeker. Dat is goed voor de toegankelijkheid van Tilburg en van belang voor het aantrekkelijk maken en houden van onze binnenstad”, aldus Lauwerier, “daarnaast moet het zoveel als mogelijk kostenneutraal kunnen worden ingevoerd, geen negatieve invloed hebben op de inkomsten en ook in de praktijk goed te handhaven zijn. Hiervoor zijn twee moderne betaaltechnieken geschikt: via een GSM/webapplicatie of via (stads)pasparkeren.”

GSM/app parkeren
Het college heeft besloten GSM/app parkeren stadsbreed in te voeren. Bij deze betaaltechniek heeft de
parkeerder een contract met een provider. Door aan te geven in welke zone wordt geparkeerd en de starttijd aan te geven, vindt registratie plaats. Na afloop van het parkeren meldt de parkeerder zich af. De provider berekent vervolgens het verschuldigde parkeergeld en maandelijks ontvangen de abonnementhouders een rekening. De gemeente ontvangt van de provider het betreffende parkeergeld. De provider ontvangt daarvoor van de gemeente een vergoeding.

(Stads)pasparkeren
(Stads)pasparkeren is vergelijkbaar met GSM/app parkeren, alleen belt de parkeerder niet zelf naar een
provider. Hij haalt zijn parkeerpasje langs een lezer en wordt daarmee geregistreerd. Bij (stads)pasparkeren is er een mogelijkheid om vooraf op te laden of achteraf te betalen met een factuur. Ook bij deze wijze van parkeren ontvangt de gemeente haar inkomsten via de provider en betaalt daarvoor een vergoeding.

Aanpassen apparatuur
Op dit moment vindt er een reorganisatie plaats van het beheer van de openbare parkeergarages. Vanaf medio 2013 worden alle garages op afstand bediend. Hiervoor wordt onder andere de huidige (betaal)apparatuur aangepast en uitgebreid. De benodigde aanpassingen voor het invoeren van nieuwe betaaltechnieken, zoals het aanbrengen van een paslezer, lopen hierin direct mee.

Het stadsbreed invoeren van GSM/app parkeren, zowel op straat als in de garages, vereist nagenoeg geen investering. Bij de parkeerapparatuur moeten alleen zonenummers worden aangebracht, contracten met providers worden gesloten en handhavingssoftware worden aangepast. Deze aanpassingen zijn aan het eind van het voorjaar van 2013 gereed. Het invoeren van (stads)pasparkeren vergt wel een aanzienlijke investering. Hiervoor moet parkeerapparatuur op straat worden uitgerust met een paslezer. Per bestaand apparaat vergt dit een investering van ongeveer € 1.000,=. Omdat het doorvoeren hiervan niet kostenneutraal kan plaatsvinden, is er voorlopig alleen voor gekozen pasparkeren in te voeren in nieuw te reguleren gebieden waar ook nieuwe apparatuur wordt
geplaatst. Wanneer op termijn de parkeerapparatuur in de al bestaande gereguleerde gebieden gefaseerd wordt vervangen, zal ook hier (stads)pasparkeren worden ingevoerd.

Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en het wordt ter informatie naar de raad gestuurd.