logo

300 nieuwe woningen: de kop van de Piushaven wordt komende jaren herontwikkeld

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland willen samen het gebied rond appartementencomplex De Residentie herontwikkelen. Dat houdt in dat er de komende 10 jaar bijna 300 nieuwe woningen komen.

Het huidige gebouw met 120 huurappartementen voor senioren heeft niet meer de gewenste uitstraling. Naast de extra woningen gaat het plan ook de openbare ruimte rond de haven verder verbeteren. Zo komt er extra groen en een betere verbinding met de haven. Exacte aantallen worden nog onderzocht, maar de eerste berekeningen gaan uit van zo’n 300 appartementen op deze plek, waaronder 120 in de categorie sociale huur.

Fasering

De beoogde ontwikkeling gebeurt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen aan de kant van restaurant RAK (op zijn vroegst najaar 2025). Hier komt mogelijk een nieuw gebouw met ongeveer 75 huurappartementen. In het gebouw komen publieksfuncties, waaronder een sanitair blok voor de passanten van de haven.

Op de haalbaarheid van fase 2 wordt nog gestudeerd. Maar de ambitie gaat uit van de sloop van het resterende gebouw (na 2027) om plaats te maken voor diverse bouwblokken met onderin publieksfuncties, meer groen en een parkeergarage.

Participatie

In de komende periode maken Woonzorg Nederland en de gemeente Tilburg formele afspraken over de samenwerking. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Daarna start in het najaar een planteam met daarin bewoners, omwonenden en ondernemers uit de omgeving. Het planteam kijkt mee bij de verdere uitwerking van de plannen. Deze manier van participeren is de afgelopen jaren bij elke ontwikkeling in de Piushaven toegepast.

Op basis van de uitwerkingen verwacht de gemeente begin 2024 een eerste collegebesluit te kunnen nemen over de plannen. Daarna start het opstellen van een Omgevingsplan. Dat Omgevingsplan gaat in 2024 ter inzage waarna de raad een definitief besluit neemt. De eerste sloopwerkzaamheden starten na de zomer van 2025 of later. De bewoners van de eerste 24 appartementen die gesloopt gaan worden kunnen verhuizen naar het deel van het gebouw dat nog minimaal tot medio 2027 blijft staan. De huurders zijn inmiddels door Woonzorg Nederland geïnformeerd over de plannen.

Meer informatie

Op woensdag 17 mei a.s. organiseren de gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland een inloopavond over de plannen. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen bij wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

Voor meer informatie kun je deze website raadplegen.