Nieuws

mantelzorgers
Let op! Dit artikel is al 253 dagen oud en wellicht niet meer relevant

95% van mantelzorgers ervaart zorg in coronatijd zwaar tot zeer zwaar

Uit een mini-enquête onder mantelzorgers die ContourdeTwern in samenwerking met stagiaires van Helicon beroepsopleidingen eind juni heeft gehouden, blijkt dat 95% van de respondenten de zorg in coronatijd als relatief zwaar heeft ervaren. De enquête werd gehouden onder 1.300 mantelzorgers in Tilburg: ruim 340 mantelzorgers vulden de enquête in. Naast de relatief hoge respons was het grote aantal toelichtingen op de vragen opvallend.   

Vier korte vragen

De enquête – die per mail en telefoon werd uitgevoerd – kende vier korte vragen en de mogelijkheid een toelichting op de vragen te geven. 68% van de mantelzorgers gaf aan dat de zorg zwaarder was geworden en 27% noteerde dat de zorg veel zwaarder was geworden. 47% van de mantelzorgers ervoer iets meer lucht na de versoepelingen, voor 10% was het zelfs een enorme opluchting, en voor 27% maakte de versoepelingen nauwelijks verschil. Verder werd duidelijk dat 30% van de mantelzorgers aangaf niet te weten waarmee ze geholpen zouden zijn of geen hulp nodig te hebben. 22% had vooral behoefte aan verdere versoepelingen, 9% wilde meer duidelijkheid in informatie, zo’n 20% van de respondenten gaf aan geholpen te zijn met meer aandacht en 10% wilde graag meer hulp of contact.

Geen bezoek meer mogelijk

Uit de toelichtingen kwam onder meer naar voren dat mantelzorgers met een dierbare in een verzorgingshuis het vooral zwaar vonden dat er geen bezoek meer mogelijk was. Voor degenen van wie de naaste zelfstandig woont, maakten het (soms deels) wegvallen van thuiszorg en de sluiting van dagbesteding en speciaal onderwijs de zorg extra zwaar. Ook stress en eenzaamheid werden veel genoemd als extra verzwarende omstandigheden. Bovendien gaven mantelzorgers aan steeds oplettend te moeten zijn, omdat de regels niet begrepen of onthouden werden, en speelde angst op besmetting een rol. De hoge respons, de vele toelichtingen, én de aard daarvan zijn voor ContourdeTwern duidelijke signalen dat mantelzorgers het belangrijk vinden om gehoord te worden. De uitkomsten worden verder besproken met de eigen organisatie, de gemeente en andere zorgorganisaties.

Werk in coronatijd zwaarder

Gon Mevis, directeur|bestuurder bij ContourdeTwern: “Maar liefst 95% van de mantelzorgers geeft aan dat hun werk in coronatijd zwaarder is geworden. Het is extra bijzonder dat ze in deze moeilijke tijden hun belangrijke werk hebben voortgezet. Zelfs toen dagbehandelingen werden stopgezet en bezoeken niet of slechts zeer beperkt mogelijk waren. Dat verdient een enorm compliment. Samen met de gemeente en Expertisecentrum Familiezorg ondersteunt ContourdeTwern de inzet van mantelzorgers: ook in coronatijd hebben we daar gepaste voorzieningen voor getroffen. De uitkomsten van deze enquête gaan we gebruiken om met alle partijen de ondersteuning voor mantelzorgers nog verder te optimaliseren op basis van hun eigen bevindingen.”

Behoefte aan hulp of contact?

Iedereen met grote of kleine vragen over mantelzorg kan bellen met de mantelzorglijn van ContourdeTwern via 013- 583 99 00 of mailen via mantelzorglijn@contourdetwern.nl. Mantelzorgers die willen kijken of hun inzet nog in balans is of mensen die een overzicht willen van hulp in Tilburg kunnen de mantelzorgzorgtest doen op www.tilburg.mantelzorgtest.nl