Aanpassingen parkeerregeling binnenstad

Het college heeft besloten om de parkeerregeling voor de binnenstad aan te passen. De belangrijkste aanpassing is de manier waarop de vergunningen aan de bewoners en ondernemers van de binnenstad worden verstrekt. Uitgangspunt is dat alle bewoners een eerste vergunning krijgen en dat het toekennen van vergunningen aan bedrijven wordt beperkt. Het gebied dat tot de binnenstad wordt gerekend is uitgebreid. De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2010. In november en december ontvangen alle bewoners en ondernemers in het te reguleren gebied informatie over het aanvragen en verstrekken van vergunningen.

Wethouder Johan van den Hout (verkeer en vervoer): “Met het invoeren van de nieuwe parkeerregeling kiezen we voor het faciliteren van bewoners. Zoveel mogelijk parkeerplekken, dicht bij hun huis. Iedere inwoner van de binnenstad heeft recht op een parkeerplek. Dit betekent voor een aantal ondernemers dat zij een abonnement voor een plek in een parkeergarage moeten aanvragen.” In 2007 heeft de gemeente de zogenoemde Beleidsregels parkeervergunningen vastgesteld. Met de voorgestelde parkeerregeling voor de binnenstad, worden die regels nu daadwerkelijk ingevoerd.

Vergunningen voor bewoners
Op dit moment is er een wachtlijst voor bewoners die hun eerste parkeervergunning willen aanvragen. Ook hebben een aantal bewoners een vergunning voor gebieden rondom de binnenstad. Dit wordt gewijzigd. Ieder woonadres in de binnenstad komt in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning voor het gebied waar men woont. Tenzij men kan parkeren op eigen terrein. Door de schaarste aan parkeerplaatsen is het in de binnenstad ook niet mogelijk om een tweede parkeervergunning te krijgen. Bewoners kunnen wel een abonnement in een parkeergarage aanvragen.

Vergunningen voor bedrijven
Voor bedrijven wordt het toekennen van vergunningen beperkt. Alleen als een bedrijf een auto echt nodig heeft voor de bedrijfsvoering komt deze in aanmerking voor een parkeervergunning. Bedrijven kunnen wel een abonnement in een parkeergarage aanvragen. Voor een compleet van overzicht van alle voorwaarden, kunnen inwoners en bedrijven kijken op www.tilburg.nl/parkeerregulering.

Werkingstijd
De nieuwe regeling gaat overal van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 02.00 uur gelden. Op zondag geldt de regeling van 12.00 tot 02.00 uur. De huidige vergunningen worden per 1 april 2010 beëindigd. Alle bewoners en ondernemers kunnen in november en december opnieuw een vergunning aanvragen.

Betaald parkeren
Het overgrote deel van de beschikbare parkeerplaatsen in de binnenstad is bestemd voor vergunninghouders. Op slechts enkele locaties is betaald kortparkeren mogelijk. De maximale parkeertijd is hierbij beperkt tot één uur. Op de parkeerterreinen Spoorlaan Oost, Tehatexterrein en enkele parkeerplaatsen onder de spoorkap is dit maximaal 4 uur.

Oude stad
Het college heeft ook een besluit genomen over het invoeren van een parkeerregeling in een deel van Noordhoek, Sint Anna en Oud Zuid. Bewoners en ondernemers zijn hiervoor naar hun mening gevraagd. De regeling wordt ingevoerd in het deel van de wijk waar meer dan 50% van de ondervraagden vóór invoering is. Bewoners en ondernemers hebben hierover deze week een bewonersbrief ontvangen. In de straten in Hoogvenne waar nog geen parkeerregeling is, zal begin 2010 een enquête worden uitgevoerd. Hiervoor worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de andere gebieden.

Klik hier voor meer informatie over parkeren.