ABC Olie Tilburg, duurzaam vooruit

MVO Prestatieladder certificering voor ABC Olie uit Tilburg.
Als eerste groothandel en dienstverlener in olieproducten heeft ABC Olie uit Tilburg niveau 3 behaald op de MVO Prestatieladder, een buitengewone prestatie. Op 5 mei jl. overhandigde Ton Wessels van Lloyd’s Register Nederland het bijbehorende certificaat aan Geert-Jan van Ierland en Arjan Leijtens van ABC Olie. Het is een mooie waardering èn bewijs voor alle inspanningen die de medewerkers van ABC Olie de afgelopen jaren hebben geleverd om ‘duurzaam ondernemen’ binnen de organisatie naar een hoog niveau te tillen en een vaste plek te geven.

MVO en ABC Olie
“De beweging om maatschappelijk verantwoord te ondernemen is bij ABC Olie 4 à 5 jaar geleden ingezet, onder meer vanuit de persoonlijke overtuiging dat het een voorwaarde is voor een gezonde bedrijfsvoering”, aldus directeur Geert-Jan van Ierland. “We streven naar de beste balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en ondernemen met oog voor milieu, veiligheid, ethische en sociale aspecten en zijn diverse programma’s  gestart om verbeteringen tot stand te brengen. Denk hierbij aan het terugdringen van Co2, het zorgen voor een buitengewoon veilige werkomgeving, het minimaliseren van milieueffecten en het zaken doen met lokale en regionale partners. Daarbij luisteren we goed naar de diverse belanghebbenden, zowel binnen als buiten ons bedrijf. Het behalen van het certificaat wordt door ABC Olie overigens niet gezien als eindpunt. Het bevestigt wel dat we op de goede weg zijn!”

Shell distributiepartner
Binnen ABC Olie is de omslag naar een MVO-bewust bedrijf met succes gemaakt, hierbij volledig gesteund door Shell Nederland Verkoopmaatschappij, waarvan ABC Olie officieel distributiepartner is. Bij Shell staan gezondheid, welzijn, veiligheid en milieu hoog in het vaandel. Wat verder goed aansluit is het feit dat Shell een aantal mooie producten op de markt brengt, zoals Shell FuelSave diesel en Shell GTL Fuel die een bedrijf helpen milieubewuster te werken en ook nog eens kosten besparen. Ook vanuit het productportfolio wordt de MVO-gedachte dus gesteund!

Over ABC Olie
ABC Olie is groothandel in Shell brandstoffen, Shell smeermiddelen en  exploitant van tankstations. Daarnaast levert het bedrijf onder de naam ‘ABC Smeertechniek’ diensten aan de  industrie. Partnerships aangaan met onze klanten en ze te ontzorgen leiden zo tot kostenbesparingen. Het 4e generatie familiebedrijf bestaat sinds 1919 en wordt geleid door directeur/eigenaar Geert-Jan van Ierland.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). De norm is gemaakt voor organisaties die hun eigen MVO ambities en performance aantoonbaar willen maken, die dit willen communiceren aan haar stakeholders en de verbeterpunten middels ‘Plan Do Check Act cirkel’ naar het gewenst niveau willen brengen en hun performance jaarlijks door een onafhankelijke partij willen laten toetsen. De norm wordt internationaal erkend.