Aftreden burgemeester Vreeman in goed onderling overleg afgewikkeld

Op 3 november heeft de gemeenteraad van Tilburg, tijdens een besloten raadsvergadering, unaniem ingestemd met het voorstel omtrent de afwikkeling van het aftreden van burgemeester Vreeman.

De heer Vreeman zal, door tussenkomst van de commissaris van de Koningin, een verzoek tot ontslag per 1 februari 2010 als burgemeester van Tilburg indienen
bij Hare Majesteit.

Zodra de waarnemend burgemeester is benoemd, zal de heer Vreeman feitelijk terugtreden en geniet hij buitengewoon verlof.