Amarant Groep en Zorgbelang Brabant krijgen bezoek van VWS

Op vrijdag 12 juni aanstaande brengen Leon Wever, directeur Jeugd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en een van zijn beleidsmedewerkers een werkbezoek aan Tilburg. Zij bezoeken een aantal voorzieningen en projecten bij de Amarant Groep en Zorgbelang Brabant en gaan in gesprek met jongeren en ouders/verzorgers.

Het centrale thema is ‘samenwerking tussen verschillende partners in de zorg en de rol van ouders en jongeren hierbij’. Het werkbezoek biedt de Amarant Groep en Zorgbelang Brabant de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders, jongeren en ouders in Tilburg te laten zien.

Veranderingen

In januari van dit jaar zijn alle taken op het gebied van jeugd samengebracht bij de gemeenten in Nederland. Voorheen waren deze belegd bij zowel het Rijk als bij de provincies en zorgverzekeraars in de AWBZ. Alhoewel deze transitie veel kansen geeft om de zorg en ondersteuning dichterbij gezinnen aan te bieden, is alleen het overhevelen van taken en financiën niet genoeg.

De veranderingen in het sociale domein beogen ook een nieuwe manier van (samen)werken. Veel meer nog dan eerst wordt gekeken naar wat ouders en jongeren zelf kunnen. Als dit (tijdelijk) niet lukt, kijkt men eerst naar de mogelijkheden van het netwerk van gezinnen of ondersteuning vanuit de sociale wijkteams, dichtbij en in eigen buurt, op de eigen school van kinderen. Voor een specifieke groep kinderen en gezinnen is specialistische jeugdhulp nodig. Deze wordt ook zoveel mogelijk dichtbij huis of op school geboden als dat kan.

Werkbezoek

Het werkbezoek begint bij ’t Dijkje, Orthopedagogisch Dagcentrum van de Amarant Groep voor kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen. Naast de behandeling op dit centrum ontvangen ouders vaak ook ondersteuning thuis, zodat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ouders, begeleiders en vaak ook de school maken dan samen een plan. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het Trainingshuis van Idris in Goirle. Hier wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking die worden ondersteund om straks zelfstandig te gaan wonen en op eigen benen te staan in de maatschappij. Het werkbezoek bij de Amarant Groep wordt afgesloten bij de Smaakmakers in Goirle, een bakkerij en opleidingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo wordt ook de samenwerking met leren en werken zichtbaar.