Archeologische rondleiding op het Zuiderparkterrein

Archeologische Rondleiding

In mei 2016 zijn er overblijfselen uit de Middeleeuwen gevonden op het Zuiderparkterrein. Sindsdien is onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten bezig om alles zorgvuldig uit te graven. Woensdagmiddag 29 juni organiseren zij een rondleiding voor iedereen die meer wil weten over de historie van Tilburg.

De archeologen vertellen dan over hun werkzaamheden op het Zuiderpark van 14:00 uur tot 15:30 uur. Het idee komt van drie betrokken partijen, namelijk Synchroon, BPD en de gemeente Tilburg. Zij wilden graag aan iedereen laten zien wat er nu eigenlijk gebeurt bij zo’n archeologisch project.

Vroege Middeleeuwen

Op het terrein van de toekomstige nieuwbouwwijk Zuiderpark zijn sporen gevonden van meer dan tien boerderijen uit de Middeleeuwen. Ze geven een goed beeld van een oude agrarische nederzetting. Het archeologisch onderzoek naar de resten uit de Vroege en Volle Middeleeuwen startte op 17 mei. Het gaat om de sporen van boerenerven met houten boerderijen, schuren, sloten en waterputten uit de periode van ca. 800 tot 1200 na Christus.

Uit een proefsleuvenonderzoek dat in december 2014 werd uitgevoerd, bleek al dat dergelijke sporen konden worden verwacht. De gemeente Tilburg heeft besloten dat de bijzondere archeologische resten eerst worden opgegraven voordat de bouw van de woningen start. De opgraving duurt ongeveer zeven weken. Alle sporen en vondsten worden gedocumenteerd en opgegraven.

Waterputten

Er zijn al (paal)sporen van minstens acht boerderijen en zeven waterputten teruggevonden. De boerderijen hadden een lengte van vijftien tot ruim twintig meter. De waterputten worden binnenkort opgegraven. Hiervoor wordt een bronbemaling gebruikt, want ze gaan soms drie tot vier meter de diepte in. Onder het grondwaterniveau zijn vaak nog de resten van een uitgeholde eiken boomstam bewaard gebleven.

De kans is groot dat de komende weken nog enkele tientallen gebouwen en waterputten zullen volgen. Deze geven een fraai beeld van een agrarische nederzetting met verspreide boerderijen en kleine woonkernen. Dit geeft goed weer hoe de stad Tilburg er in die tijd heeft uitgezien.

Archeologische Rondleiding

Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig. Voor aanvang kun je je melden bij de ingang van het voormalige Ons Viosterrein aan de Tatraweg. Er is geen parkeergelegenheid voor auto’s in de directe omgeving dus kom op de fiets of zet de auto een eindje verderop. Nog dit jaar kan de bouw van de eerste woningen van het Zuiderpark starten zoals gepland, er is dus geen vertraging.